Accessoriska Ben, Fot

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Accessory ossicles/bones of foot

BAKGRUND

Definition

Separata ossifikationscentra i foten som utvecklas till accessoriska ben.

Epidemiologi

Vanligast förekommande är os tibiale externum, os fibulare, os vesalianum och os trigonum.2

Typer

Os tibiale externum
Översikt
Benet är beläget medialt och något proximalt om naviculare. Ett accessoriskt ossifikationscenter, som uppträder hos cirka 10 % av populationen och som kvarstår som sådant hos cirka 2 %. Kan ge besvär p.g.a. tryck av sko.2

Behandling
Operativ behandling: Vid besvär operation med exstirpation av benet och prominent navicularehörn. Tibialis posterior-senan friprepareras  subperiostalt utan att den skadas. Fäst tillbaka senan. Gånggips i 3-4 veckor.2

Os vesalianum
Översikt
Benet är beläget proximalt om tuberositas ossis metatarsi 5. Kan ge besvär i form av tryck och hudförhårdnad.2

Behandling
Icke-operativ behandling: Behandlas vid besvär i första hand med rymliga skor.2
Operativ behandling: I enstaka fall exstirpation av benet och prominent del av tuberositas. Peroneus brevis-senan friprepareras subperiostalt så att tillräcklig del av dess fäste sparas.2

Os trigonum
Kan ge inklämningssmärta baktill i fotleden. Exstirperas vid besvär.2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.