Acetabularfraktur (Barn)

Synonymer
Acetabulumfraktur, höftledsgropfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Acetabular fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur på acetabulum.

Epidemiologi

Acetabulumfraktur innefattar 10 % av bäckenfrakturerna.1

Klassifkation

Frakturen klassificeras beroende på lokalisation och graden av stabilitet.2
  • Typ 1. Litet bakre fragment. Uppkommer ofta i samband med en bakre höftledsluxation.
  • Typ 2. Linjär fraktur, solitär (stabil). 
  • Typ 3. Linjär fraktur i kombination med andra bäckenfrakturer (instabil).
  • Typ 4. Frakturer sekundära till central luxation, ofta med en avsevärd skada på Y-brosket (trifurkationen). Walter-fraktur är en central acetabularfraktur kombinerad med en os ischium-fraktur och ett stort medialt dislocerat acetabularfragment.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta från bäcken och höft med oförmåga att röra i höften.1

Tecken

Rörelse: Smärta vid rörelse av benet. Smärta vid axial kompression.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Frakturen är ofta svår att diagnostisera på slätröntgen.1,2 Benfragment i anslutning till acetabulum och/eller en inkongruens av leden kan ses (asfäriskt acetabulum, interponerat fragment i leden efter reponerad bakre luxation).2 

Datortomografi (DT)

DT (med 3-D-rekonstruktion) klarlägger dislokationsgrad, som ofta är större än förväntat.1,2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på frakturtyp.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling (typ 1, 2 och 3).1
Metod: Avlastning med kryckor i 3-6 veckor, eventuellt efter initialt häftsträck, följt av avlastning med kryckor ytterligare 4-6 veckor.2 Behandlingstid styrs av patientens ålder och frakturtyp.1,2 Typ 3 frakturerna avlastas längst.2
  • Vid flera frakturer och vid dislocerad fraktur, kan det bli aktuellt med sluten reposition på sträckbord följt av femursträck.1

Acceptabelt Frakturläge2
Typ 1, 2 och 3 behandlas i princip konservativt.

Operativ Behandling

Indikation:
  • Om det föreligger ett stort bakre fragment.2
  • Om man slutet inte kan reponera leden till kongruens p.g.a. interponerat fragment.1,2
Metod: Öppen reposition med intern fixation av fragment.1,2 Vid typ 4 frakturer gör man ett försök till sluten reposition på sträckbord följt av ett femursträck med stor belastning initialt. Om detta inte lyckas, får en öppen reposition med intern fixation övervägas. Kvarvarande felställningar på >2 mm bör undvikas.2

PROGNOS

Prognos

Prognosen är varierande och beror på frakturtyp och associerade skador.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.