Akromioklavikularledsskada (Barn)

Synonymer
Acromioclavicularledsluxation/dislokation, AC-ledsskada, AC-ledsluxation, luxation i yttre nyckelbensleden
Andra stavningar
Akromioklavicularledsskada, akromioklavikularledsluxation, acromioclavicularledsskada
Latin/Grekiska
Luxatio articulatio acromioclavicularis
Engelska
Acromioclavicular injury/luxation

BAKGRUND

Definition

Luxation i akromioklavikularled.

Epidemiologi

  • AC-ledsskador är sällsynta hos barn.1,2
  • Det föreligger nästan alltid en fraktur.1,2
  • Luxationer är sällsynta före 15 års ålder.1,2

Skademekanism

Skadan uppkommer genom direkt eller indirekt våld.1,2

Patoanatomi

  • AC- och CC-ligament fäster vid det starka perioströret runt clavikelns ben, som vid en skada krängs ut ur röret.1,2
  • Klavikeln är dislocerad superiort, posteriort eller inferiort.1,2 
    • Vid inferior luxation (mycket sällsynt) kan klavikeln fångas under processus coracoideus.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och rörelseinskränkning.

Tecken

Inspektion: Synlig utbuktning över AC-leden.
Palpation: Palpationsömhet över AC-leden.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar skadan.1,2

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta luxationer.1,2
Metod: 8-förband eller slynga i 3-4 veckor.1,2
Utfall: Den dislocerade klavikeldelen resorberas och en ny bildas i perioströret.1,2

Operativ Behandling

Indikation: Om klavikeln fångats under processus coracoideus (med eller utan neurologiska symtom).1,2
Metod: Öppen reposition.1,2

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2021). Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.