Amputation, Finger (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Finger amputation

BAKGRUND

Epidemiologi

Ganska vanliga på distala falangen. 

Skademekanism

Vanligen klämskada.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Helt lösa fingertoppar.
  • Det är bättre att låta amputationsskador på distala falangen sekundärläka än att försöka sig på hudtransplantation eller lambåplastik.
Metod:
  • Lägg endast om då det inte riktigt lönar sig att sätta helt lösa fingertoppar på plats.
  • Processus unguicularis kan få sticka ut några millimeter. Täck stumpen med Mepitele.
  • Byt förband (hos distriktssköterskan) 1-2 gånger i veckan och avvakta läkning. Den brukar ta 4-6-8 veckor.

Operativ Behandling

Indikation: Kvarvarande mjukdelslambå (oavsett om smal) där toppen hänger fast i resten av fingret.
Metod: Gör ett försök att sätta fingertoppen på plats med 2-3 glesa, löst ansatta suturer. Sätt inte suturer i en blottad nagelbädd om det verkligen inte behövs.
  • Processus unguicularis kan få sticka ut några millimeter. Täck stumpen med mjuk silikon (t.ex. Mepitel)
  • Byt förband (hos distriktssköterskan) 1-2 gånger i veckan och avvakta läkning. Den brukar ta 4-6-8 veckor.

PROGNOS

Prognos

Bättre prognos ses hos barn än hos vuxna; ungefär 2/3 av reinplanterade fingrar hos barn klarar sig. Funktionen och sensibiliteten på de fingrar som klarar sig blir ofta tillfredsställande. En tredjedel får dock köldintolerans och en tredjedel fingertoppsatrofi. En tillväxtstörning, som dock sällan utgör ett funktionellt hinder, är också vanlig.2

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.