Ankyloserande Spondylit

Synonymer
AS, Bekhterev/Bechterew-sjukdom, Marie-Strümpell-sjukdom, pelvospondylit
Andra stavningar
Bekhterev/Bechterews sjukdom
Latin/Grekiska
Morbus Bekhterev, Morbus Marie-Strümpell, arthritis rheumatoides columnae vertebralis, spondylitis ancylopoietica, spondylitis ancylopoetica, spondylarthritis ancylopoetica
Engelska
Ankylosing spondylitis

BAKGRUND

Definition

Kronisk, progressiv, smärtsam inflammatorisk sjukdom som angriper främst nedre delen av ryggraden och SI-lederna.

Epidemiologi

Ett av de vanligaste tillstånden som ger förbening (ankylosering) i ryggen.1

Etiologi

Immunmedierad inflammatorisk sjukdom mot den egna kroppens antigen (autoimmun), med stark hereditär koppling.1

Patoanatomi

Tillståndet ger upphov till förbening (ankylosering) av ligament, diskar och facettleder. En helt stel ryggrad (bamboo spine) bildas vid fullt utvecklad sjukdom. Stora leder såsom höfter och axlar engageras med inflammation och sekundär artros. Då hela ryggen ofta är stel verkar långa hävstänger över ryggraden. Detta leder till att ett lindrigt trauma kan ge upphov till fraktur. De långa hävstängerna medför att frakturen ofta blir instabil och att belastningen över frakturspalten blir så stor att frakturen inte läker.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Sjukdomen börjar ofta med lumbosacral värk, som successivt sprids till hela ryggen. Besvären är oftast värst på morgonen. I många fall blir ryggen successivt allt stelare och mer kyfotisk. I de mest uttalade fallen kan patienten bli så framåtlutad att patienten utvecklar svårigheter att svälja och se över horisontalplanet. Oftast stannar symtomen vid måttliga besvär.1

Tecken

Rörelse: Stelhet i rygg, där graden av stelhet återspeglar sjukdomsprogressen.1 Specifika artrostecken uppvisas från inflammationsdrabbade leder.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Prover

Diagnosen ställs oftast i ung vuxen ålder, vanligen med prover, röntgen och anamnes.

Prover

Blodprover påvisar HLAB-27-positivitet hos > 90 % av patienterna.1 

Slätröntgen

Slätröntgen kan vanligen bekräfta diagnosen genom att uppvisa förbening av SI-lederna. I ett senare skede uppträder förbeningar av ryggens ligament, diskar och så småningom även facettleder.1

Datortomografi (DT)

DT bekräftar vanligen diagnosen genom att uppvisa förbening av SI-lederna. I ett senare skede uppträder förbeningar av ryggens ligament, diskar och så småningom även facettleder.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

Akut MRT av hela ryggraden utföras hos patienter efter ryggtrauma där röntgen och DT har svårt att påvisa fraktur i ett allmänt förbenat skelett.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

  • Vid ryggtrauma med efterföljande smärta ska patienten handläggas som vid misstänkt instabil kotfraktur till att motsatsen är bevisad.1
  • Primär behandling hos patienter med ankyloserande spondylit är icke-operativ. 1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Inflammationshämmande mediciner, framför allt biologiska inflammationshämmande läkemedel. Patienterna bör vara så fysiskt aktiva som möjligt. Fysioterapi är en av hörnstenarna i behandlingen. Träning rekommenderas även för symtomfria patienter. Målet är att bibehålla ryggradens och övriga leders rörelseomfång, lära patienten hållningsövningar för att motverka onormal framåtböjning (kyfos) av ryggen och upprätthålla kondition för att bibehålla bröstkorgens rörlighet.1

Operativ Behandling

Korrektionsosteotomi 
Indikation: I undantagsfall, framför allt hos patienter med invalidiserande kyfos som förhindrar att patienten kan se över horisontalplan och/eller svälja.1
Utfall: Korrektion med osteotomier kan förbättra patienternas hållning och även funktion.1

Stabilisering
Indikation: Frakturer i ett ankyloserande skelett.1
Metod: Frakturtabilisering. Skälet är att frakturerna är mycket instabila. Vid operation bör även laminektomi utföras i höjd med frakturområdet, även vid odislocerade frakturer, så att hematom i den förbenade ryggraden inte ger påverkan på ryggmärgen eller cauda equina-syndrom.1
Utfall: Frakturoperationer på patienter med ankyloserande spondylit har hög komplikationsrisk.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Pseudoartros (Andersson-lesion): Fraktur som inte opereras har, beroende på de långa förbenade hävstängerna, hög risk att utveckla pseudoartros. Patienten har ofta av smärta och ibland sekundär neurologisk påverkan.1

Prognos

De flesta patienter med ankyloserande spondylit kan med medicinering och fysisk träning leva ett normalt liv. Fraktur i en helt förbenad ryggrad är ofta instabil, med risk för glidning och neurologiska skador som följd.1 Status och prognos har förbättrats med de biologiska läkemedel som nu finns.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.