Artrit, Armbåge

Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska

BAKGRUND

Definition

Artrit i armbågsleden.1

Epidemiologi

Armbågen en led som ofta drabbas av artrit.1

Etiologi

  • De vanligaste tillstånden som leder till armbågsartrit är reumatoid artrit, postinfektiös artrit, SLE och psoriasisartrit.1 Septisk artrit är ovanlig i armbågen, men måste uteslutas.1
  • En systemisk inflammatorisk sjukdom i sällsynta fall kan debutera med monoartrit i armbågen.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever ofta och söker subakut med ledsvullnad, rörelseinskränkning och ibland smärta. Uttalad destruktion kan orsaka kraftig rörelseinskränkning, instabilitet och smärta. Ofta kommer detta i ett senare stadium, och särskilt om artriten har orsakats av systemisk inflammatorisk sjukdom.1

Tecken

Inspektion: Svullnad och ibland rodnad.1 
Palpation: Synovittecken med palpömhet och ökad konsistens runt leden.1
Rörelse: Inskränkt rörelseomfång samt smärta.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Prover

Förhöjda inflammationsprover.

Slätröntgen

Tas initialt som ursprungsbild. Kan verifiera diagnosen.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på det underliggande tillståndet samt av svårighetsgrad och graden av artritförändringar.1

Icke-operativ Behandling

Tillståndet kan behandlas med bandage, fysioterapi och steroidinjektioner beroende på underliggande tillstånd.1

Operativ Behandling

Metod:
  • Vid oklar diagnos: Man avlägsnar synovit och tar biopsi för kunna säkerställa diagnos.1
  • Vid infektion: Akut spolning av leden, antibiotika samt immobilisering.1
  • Sena stadier med uttalad destruktion: Artroplastik.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen beror på det underliggande tillståndet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.