Artrit, Septisk, Hand

Synonymer
Bakteriell/pyogen/purulent artrit i hand
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Arthritis infectiosa
Engelska
Septic arhtritis

BAKGRUND

Definition

Akut, vanligen bakteriell, infektion i en led.1

Etiologi

Den vanligaste etiologin är Staphylococcus aureus eller streptokocker.2

Patogenes

Bakterierna sprider sig oftast till en led via en penetrerande skada, t.ex. efter knytnävsslag, stick av en tagg eller djurbett (t.ex. katt). Vid knytnävsslag mot en tand penetrerar tanden in i leden. Om sår saknas i anslutning till den infekterade leden, bör man misstänka att spridningen är hematogen.1
  • PIP-ledsartrit ses ofta efter stick- eller sårskador orsakade av taggar eller andra vassa föremål.2
  • MCP-ledsartrit ses förutom efter stick och sår även efter slagsmål där knogen träffar motståndarens tand. Skadan leder ofta till penetration av tanden in i leden, ibland också till skada på sträcksena och ledbrosk. En sådan bitskada leder snabbt till en mycket svår infektion, som inom några dagar kan smälta ned ledbrosket.2

Patoanatomi

  • Bakteriell artrit ses oftast i handens MCP- och PIP-leder.2 Infektionen destruerar snabbt ledytan och kan bryta igenom till omkringliggande mjukdelar eller till närliggande skelett (osteit), eller penetrera in i senskida. Destruktion av leden kan på sikt leda till artrosutveckling.1
  • Skador inom hud, sträcksena och ledkapsel vanligtvis inte befinner sig i samma nivå när fingret är sträckt i samband med undersökningen och att en penetration in i leden därför kan vara svår att finna. Vid skadeögonblicket kan handen ha varit knuten och de olika glidskikten har då befunnit sig i ett annat läge i förhållande till varandra.2

Differentialdiagnos

Kalkutfällningar, gikt, icke-infektiös (aseptisk) artrit (RA, SLE, sarkoidos, Reiter-syndrom) eller osteit som brutit in i leden.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever smärta, rodnad, svullnad och rörelseinskränkning. 

Tecken

Inspektion: Rodnad och svullnad runt leden.1 Vid sår förekommer oftast sekretion från såret.1
Palpation: Kraftig ömhet vid palpation.1
Rörelse: Smärtsam aktiv och passiv rörelse i leden.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Prover

Aktuella prover inkluderar LPK, CRP, P-Urat och om möjligt analys av punktat.

Slätröntgen

Slätröntgen utförs för att utesluta främmande kropp eller osteit. Utförs även för att följa utvecklingen.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Den primära behandlingen är operativ.1

Akut Handläggning

  • På akuten punkteras leden, där punktatet skickas för odling. Därefter spolas leden med koksalt, om möjligt. 
  • Patienten läggs in och operationsanmäls för spolning.

Operativ Behandling

Indikation: Primära behandlingen.1 
Metod: I blodtomt fält och med fullgod anestesi excideras sårskadan, leden öppnas brett och urspolas med koksalt.2 Under operation tas en odling.
Postoperativ behandling
  • Såret lämnas öppet och handen immobiliseras i funktionsställning med volar skena samt högläge.1,2
  • Insättning av intravenös antibiotika.1
  • Man kan även markera rodnaden med spritpenna för att kunna följa utvecklingen.
  • Spolningen måste eventuellt upprepas under de närmaste dagarna.2 

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Osteit samt leddegeneration med omfattande broskskador och efterföljande artros kan uppstå vid sen insättning av behandling.1

Prognos

Prognosen är god med utläkning och en besvärsfri led om tillståndet behandlas akut med adekvat dränering. En leddegeneration med omfattande broskskador utvecklas redan efter ett par dygn om diagnosen missas och behandlingen fördröjs.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.