Artrodes, Calcaneocuboidalled

Synonymer
CC-artrodes, artrodes i calcaneocuboidalleden
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Calcaneocuboid joint arthrodesis

Operationsmetod

Snittföring

Palpera processus anterior calcanei och känn var leden är. Över detta område sätts snittet. Man kan komma åt CC-leden via förlängning av TC-snittet om den leden är inkluderad.1

Teknik

Man löser av en del av muskelfästet till extensor digitorum brevis varefter leden kan friprepareras. Det är en rätt så stor led som är sadelformad. Ledytorna prepareras på sedvanligt sätt. För att undvika förkortning kan benpackning övervägas. Det är svårare att få god fixation här men en skruv från sinus tarsi in i cuboideum kan ge god kompression. Märla eller K-trådar är också tänkbara alternativ.1

Utfall

Vid fusion i denna led är pseudoartrosfrekvensen ganska hög, vilket kan förklaras med att CC-leden har ganska plana ledytor och är vertikalt orienterad med risk för skjuvningsrörelser.1

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. and Lidström, J., 2004. Fotkirurgi. 1a upplagan. Stockholm: Liber.