Artrodes, Talocalcanearled

Synonymer
TC-artrodes, artrodes i TC-leden, Artrodes i talocalcanearleden
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Talocalcaneal joint arthrodesis

Operationsmetod

Snittföring

TC-leden kommer man åt via ett dorsolateralt snitt framför laterala malleolen och förbi sinus tarsi. Förlängning av snittet distalt ger tillgång till CC-leden.1

Teknik

Man öppnar sinus tarsi och tar bort fettet lateralt i sinus för att kunna se bättre. Sinus tarsi är en stor hålighet som begränsas av den laterala delen av TN-leden längst medialt, TC-leden bakåt och processus anterior calcanei framåt. På distala sidan av processus ligger CC-leden. På processus fäster extensor digitorum brevis. Notera att när patienten ligger på operationsbordet med foten i viloläge är TC-leden parallell med bordet. TC-leden kan förväxlas med sinus tarsi men sinus står vertikalt medan leden står horisontellt. Med isärspännare i sinus öppnar sig TC-leden någon millimeter, vilket är tillräckligt for att man ska vara orienterad. Med Viberg-reasp frias runt leden lateralt på insidan av peroneussenorna. Ledytorna på den posteriora fasetten prepareras med böjd mejsel och slev. Akta flexor hallucis longus som går alldeles bakom leden. Ska man göra en korrigerande kil i samband med artrodesen kan det vara att föredra att såga eller mejsla eftersom anpassningen av ytorna då blir bättre. När avbroskningen är klar bör det subchondrala benet genomborras eller upphackas. Att korrigera en varusfelställning med en kil med basen lateralt är relativt enkelt men en valguskorrektion med medialt baserad kil är komplicerat. Enklare är då att öppna leden lateralt och packa med ben, eventuellt även en tricortikal benspång i sinus tarsi för att hålla hälen i korrigerat läge. När ytorna är preparerade bör även sinus tarsi rågöras för att få en större artrodesyta. De mediala och anteriora ledytorna på talus behöver inte inkluderas i artrodesen. Fixation av TC-artrodes kan ske med en märla, men bättre kompression erhålls med en stor (6,5-7,3 mm) skruv genom collum tali, förbi artrodesen och ned i calcaneus. Skruvlängden blir 65-80 mm. Ett litet separat ventralt snitt görs mitt över collum tali. Detta är ett känsligt område som kräver försiktighet och skyddshylsa. Gå ned mellan tibialis anterior och extensor hallucis longus. Alternativet till att skruva uppifrån är en skruv nedifrån genom tuber calcanei upp i corpus tali. Skruvfixation ger bra kompression centralt i artrodesen. Avslutningsvis packas överblivet ben i sinus tarsi.1

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. and Lidström, J., 2004. Fotkirurgi. 1a upplagan. Stockholm: Liber.