Artrodes, Talonavicularled

Synonymer
TN-artrodes, artrodes i TN-led
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Talonavicular joint arthrodesis

Operationsmetod

Snittföring

Börja med att palpera spetsen på naviculare, då får man en god bild av var TN-leden är belägen. Cirka 3 cm upp från spetsen lägger man ett längsgående dorsomedialt snitt som går alldeles lateralt om tibialis anterior och passerar naviculare distalt.1

Teknik

TN-leden öppnas och ledytorna prepareras bäst med kurverad mejsel och slev. Man kan eventuellt fräsa. Såg är dock inte bra här eftersom ledytorna är ordentligt kurverade. Det kan vara svårt att komma åt längst lateralt och plantart men det brukar gå bra med slev, särskilt om den är böjd. Liten isärspännare underlättar. Ledytorna prepareras med uppmejsling eller borrning genom det subkondrala benet. Foten ställs i det läge man eftersträvar. Benpackning vid behov, varefter man fixerar med en skruv distalt ifrån, genom spetsen på naviculare in i collum tali, som brukar ge god kompression. Lämplig skruv är 3,5-4,5 mm, gärna kanylerad. Ytterligare en fixation är önskvärd vilket kan vara ännu en skruv mer lateralt eller en märla, alternativt K-tråd.1

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. and Lidström, J., 2004. Fotkirurgi. 1a upplagan. Stockholm: Liber.