Artros, AC-led

Synonymer
AC-ledsartros, acromioclavikularledsartros
Andra stavningar
Akromioklavikularledsartros, AC-ledartros
Latin/Grekiska
-
Engelska
AC arthritis, AC joint arthrosis

BAKGRUND

Definition

Artros i acromioclavikularleden (AC-leden).1

Etiologi

  • Tillståndet förkommer ofta i kombination med subacromiell inklämning och rotatorkuffruptur.1
  • Artros i AC-led kan också uppträda som isolerad företeelse, i många fall posttraumatiskt betingad.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

  • Patienter upplever smärta och värk vid ledens lokalisation, smärtutstrålning upp mot nacken och i vissa fall huvudvärk.1
  • Många patienter besväras av att de inte kan ligga på axeln och har därmed störd nattsömn.1 

Tecken

Palpation: Palpationsömhet över AC-leden.1
Rörelse: Smärta vid maximal abduktion.1
Specifika tester
  • Scarf-test/cross-body test (horisontal adduktionsrörelse i axelhöjd): Ger smärta.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner:
  • AP av clavikeln.1
  • Zanca-projektion: Innebär 10-15° kraniell lutning.
Fynd: Röntgen bekräftar artros i AC-leden.1 

Datortomografi (DT)

Fynd: Bekräftar artros i AC-leden.1 

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd: Bekräftar artros i AC-leden.1 

Lokalanestetika

Diagnostisk blockad av leden med lokalanestesi kan vara av värde för att ställa diagnos.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Den primära behandlingen av AC-ledsartros är icke-operativ.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Initiala behandlingen.1
Metod: NSAID, fysioterapi och/eller kortisoninjektion.1
  • Kortisoninjektion i leden (ibland upprepade gånger) minskar besvären.1 

Operativ Behandling

Indikation: Svåra symtom där icke-operativ behandling inte gett tillräcklig effekt.1
Metod: Öppen eller artroskopisk lateral clavikelresektion (Mumford). Artroskopi rekommenderas för att kunna åtgärda andra intraartikulära eller subacromiala
tillstånd.1

PROGNOS

Prognos

  • Vid icke-operativ behandling uppnås ett acceptabelt tillstånd hos många, men inte alla patienter.1
  • Operationen medför oftast smärtfrihet med bibehållen funktion.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.