Artros, Armbåge

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Elbow osteoarthritis

BAKGRUND

Definition

Artros i armbågsleden.1

Epidemiologi

  • Primär artros i armbågsleden är en ovanlig åkomma som vanligen ses hos medelålders män.1
  • Tillståndet är ofta associerat med aktiviteter som innebär upprepade slag eller liknande.1

Patoanatomi

  • Först påverkas ofta leden mellan radius och capitulum humeri. Efter ett tag tå förändringarna ökad, så omfattas hela leden.1
  • Osteofytära pålagringar och intermittent synovit leder till att rörelseomfånget i armbågsleden försämras gradvis, främst vid extension.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever belastningssmärta och vilovärk.1

Tecken

Rörelse: Nedsatt rörelseomfång, främst extension.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgen verifierar de kliniska fynden.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Primärbehandlingen är icke-operativ. De flesta blir bra med rörelseträning och analgetika.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Milda till måttliga besvär.1
Metod: Information, rörelseträning, analgetika och antiflogistika.1

Operativ Behandling

Indikation: Uttalade besvär med vilovärk och nedsatt livskvalitet.1
Metod
  • Avlägsnande av fria kroppar och osteofyter samt lösning av kontraktur förbättra armbågsfunktionen.1
  • I vissa uttalade fall kan artroplastik övervägas.1

FÖRLOPP OCH PROGNOS

Förlopp

Artros i armbågen utvecklas med ett långsamt förlopp.1

Prognos

Tillståndet medför sällan behov av annat än symtomatisk behandling. Operativ intervention kan förbättra funktionen under relativt lång tid och ledprotes medför oftast en smärtfri led med relativt god rörlighet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.