Artros, DIP-led

Synonymer
DIP-ledsartros, Heberden-artros
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
DIP Joint osteoarthritis

BAKGRUND

Definition

Artros i DIP-leden.

Epidemiologi

  • Tillståndet är vanligast hos kvinnor över 45 år.2
  • DIP-lederna är oftast de första lederna som drabbas av artros i handen.1,2

Etiologi

Etiologin är oklar. Vanligen uppstår artros utan traumatisk genes.2

Patoanatomi

  • PIP-ledsartros ger mer besvär och påverkar handfunktionen mer än artros i DIP-lederna.1,2
  • Erosion och destruktion av ledbrosket, skleros av underliggande skelett samt periartikulär benpålagring med osteofytbildningar ses.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten märker ofta initialt icke-smärtsamma benpålagringar kring leden (Heberden-noduli). Patienten kan också ha ständig värk med grava felställningar och inskränkt rörlighet. Smärtan kan flytta sig från led till led.1 Smärtan minskar ofta i intensitet efter hand, i och med att leden stelnar till alltmer.2

Tecken

Inspektion
  • Heberden-knutor: Periartikulära benpålagringar.1,2
  • Mucoidcystor ses ofta i anslutning till lokala osteofytbildningar på DIP-ledernas dorsalsidor.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen är som vid all artros klinisk och inte röntgenologisk.1

Slätröntgen

Påvisar artros. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen bör behandlas konservativt så gott det går, då värken oftast försvinner med tiden i och med att leden stelnar till alltmer.2

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1,2
Metod: Patienten bör undvika tyngre belastning. NSAID kan ge en viss effekt på smärtan.1,2
Utfall: Icke-operativ behandling har ofta en begränsad effekt.1

Operativ Behandling

Indikation: Svår smärtsam artros med ständig vilovärk och nattliga smärtor i enstaka DIP-leder.2
Metod: Artrodes (steloperation) i DIP-leden.1,2
Utfall: Ger smärtfrihet och handfunktion som är nästan lika bra som med fungerande DIP-leder.1

Operationsmetod

Artrodes
Snittföring: Dorsal S- eller H-formad incision.2
Teknik: Man ska vara försiktig för att inte skada nagelmatrix. Extensorsenan delas skarpt, kollateralligamenten excideras och leden klaffas upp. Ledbrosket avlägsnas till friskt, spongiöst ben, och benytorna anpassas till att god passform erhålls mellan ytter- och mellanfalangen. Artrodesen fixeras med ett längsgående och/eller två snedgående stift, vilka nyps av under huden och lämnas kvar tillsläkning erhållits, vanligtvis minst 6-8 veckor. Vinkeln för artrodesen i pekfingret bör inte överstiga 20°, medan cirka 40° kan vara lämpligt i lillfingrets DIP-led.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Postoperativ infektion förekommer.

Prognos

Symtomen kan lindras, men aldrig botas utan operation. Besvären kan även klinga av efter en tid, hos vissa patienter. Operation leder till smärtfrihet men sällan normal rörlighet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Lundborg, G. and Björkman, A., 2015. Handkirurgi. 3e upplagan. Lund: Studentlitteratur.