Artros, Handled

Synonymer
Handledsartros
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Osteoarthritis of the wrist

BAKGRUND

Definition

Artros i radiocarpalleden.

Epidemiologi

  • Handledsartros är en ovanlig åkomma.1
  • Tillståndet drabbar nästan enbart män i 50-60-års-åldern.1

Patogenes

  • Oftast har patienterna en ledbandsskada mellan os scaphoideum och os lunatum långt tillbaka i tiden.1
  • Även en scaphoideumpseudartos kan leda en handledsartros.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever måttliga handledssmärtor, som tilltar vid ansträngning.1 

Tecken

Rörelse: Smärta vid handledsrörelse.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar artros.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

En stadig ortos räcker oftast som behandling.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Initial behandling. 
Metod: Anpassad aktivitet samt en stadig ortos. Intermittent kan man behandla med inflammationshämmande mediciner.1
Utfall: Ofta klarar sig patienterna flera år med icke-operativ behandling.1

Operativ Behandling

Indikation: Invalidiserande smärta. Det rekommenderas att vänta med operation så länge man kan.1
Metod: Handledsartrodes eller protes. 

PROGNOS

Prognos

Artrodesoperation i handleden medför smärtfrihet i handleden som kompenserar för den förlorade rörligheten.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.