Artros, PIP-led

Synonymer
PIP-ledsartros
Andra stavningar
Bouchards artros
Latin/Grekiska
-
Engelska
PIP Joint osteoarthritis

BAKGRUND

Definition

Artros i PIP-led.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligast hos kvinnor över 45 år.2

Etiologi

Etiologin är oklar. Vanligen uppstår artros utan traumatisk genes.2

Patoanatomi

Erosion och destruktion av ledbrosket, skleros av underliggande skelett samt periartikulär benpålagring med osteofytbildningar ses.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

  • Patienten har ofta benpålagringar kring leden (Bouchard-noduli), men kan ha ständig värk med grava felställningar och inskränkt rörlighet. Smärtan kan flytta sig från led till led.1 
  • Inskränkt rörlighet och felställning i PIP-lederna ger mer besvär och påverkar handfunktionen mer än artros i DIP-lederna, framför allt i form av inskränkt greppfunktion.1,2

Tecken

Inspektion
  • Bouchard-knutor: Periartikulära benpålagringar.1,2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen är som vid all artros klinisk och inte röntgenologisk.

Slätröntgen

Påvisar artros.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen bör behandlas konservativt så gott det går.2

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1,2
Metod: Patienten bör undvika tyngre belastning. NSAID kan ge en viss effekt på smärtan.1,2
Utfall: Icke-operativ behandling har ofta en begränsad effekt.1

Operativ Behandling

Artroplastik
Indikation: Vid uttalade besvär med ständig vilovärk och nattliga smärtor.1 Bör utföras före artrodes.
Metod: Ledprotes som ersätter hela PIP-leden.2
Utfall: PIP-ledsprotes medför smärtlindring och i stort sett normal funktion.1

Artrodes
Indikation: Vid uttalade besvär med ständig vilovärk och nattliga smärtor.1 Vid PIP-ledsartros bör artrodes vara ett sista alternativ.2
Metod: Artrodes (steloperation) i PIP-leden.1,2
Utfall: Patienten blir smärtfri men handens funktion försämras.1 Förlust av rörligheten i en PIP-led är dock betydligt mer märkbar än motsvarande förlust i en DIP-led, varför PIP-ledsartrodes bör vara ett sista alternativ.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Postoperativ infektion förekommer.

Prognos

Symtomen kan lindras, men aldrig botas utan operation. Besvären kan även klinga av efter en tid, hos vissa patienter. Operation leder till smärtfrihet men sällan normal rörlighet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Lundborg, G. and Björkman, A., 2015. Handkirurgi. 3e upplagan. Lund: Studentlitteratur.