Atlantoaxial Subluxation

Synonymer
-
Andra stavningar
Atlanto-axial subluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Atlantoaxial subluxation, atlanto-axial subluxation

BAKGRUND

Definition

Subluxation av C1 på C2.

Patoanatomi

Atraumatisk atlantoaxial subluxation: Förekommer framförallt hos barn, associerat med luftvägsinfektion (Grisel-syndrom) och leder till torticollis. C1 är då roterad i förhållande till C2 utan någon egentlig glidning.1
Traumatisk atlantoaxial subluxation: En främre glidning av C1 i förhållande till C2 med viss risk för neurologisk påverkan kan uppstå vid traumatiska skador av ligamentum transversum.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Inte indicerat.

Datortomografi (DT)

  • Datortomografi ger diagnos.1
  • Vid en instabil atlantoaxial subluxation ökar avståndet mellan dens främre kant och bakre kanten på främre atlasbågen. Normalt avstånd är upp till 3 mm hos vuxna och upp till 4,5 mm hos barn.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

  • Atlantoaxial subluxation som uppkommit spontant eller vid lågenergitrauma och är utan tecken på instabilitet kan behandlas med halskrage om subluxationen hävts. Enstaka fall reponeras i narkos.1
  • Occipitocervical fixation kan vara indicerat vid upprepade recidiv.1

Innehållsförteckning

1. Kotpelarskador. Paul Gerdhem, Gunnar Sandersjöö. Karolinska Universitetssjukhuset. 2019.