Axelluxation, Icke-traumatisk (Barn)

Synonymer
Recidiverande axelledsluxation, habituell axelluxation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Recurrent habitiuall shoulder dislocation, atraumatic shoulder dislocation

BAKGRUND

Definition

lcke traumatisk, vanligen, recidiverande axelluxation.
  • Habituell axelluxation: Innebär axelluxation som uppstår utan trauma.
  • Volontär axelluxation: Barnet luxerar axeln volontärt.

Epidemiologi

Recidiverande axelluxation är relativt vanligt förekommande hos något äldre barn.1

Etiologi

Luxationen uppkommer vanligast vid hereditär ledlaxitet.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Denna typ av luxation är vanligen inte speciellt smärtsam och reponeras ofta spontant.1
  • Tillståndet skiljer sig inte från habituell luxation som sker hos vuxna.1

Tecken

Inspektion: Patienten kan ofta själv luxera caput humeri framåt, och ibland även bakåt.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Hill-Sachs-skada (impression posterolateralt på caput humeri) ses ofta efter upprepade främre luxationer.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas vanligen icke-operativt.1 lcke-traumatisk luxation är dock svårbehandlat.2 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Behandlas med muskelträning (skulderstabiliserande).1,2
  • Om barnet luxerar volontärt, får man försöka få det att sluta med ovanan och söka finna andra sätt att få uppmärksamhet på.2

Operativ Behandling

Operativ behandling är ovanlig.1 Operativa lösningar har sällan något att tillföra, då recidiv efter sådana åtgärder är frekventa.2

PROGNOS

Prognos

Habituella luxationer ger, i ett längre perspektiv, sällan upphov till uttalade besvär.1,2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.