Bäcken-bålgips

Synonymer
Ben-bålgips, bål-bengips
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Hip spica cast

PROCEDUR

Teknik

Läggs som ett 1 och ½ höftgips och omfattar hela det frakturerade benet, eventuellt inklusive foten, och det friska låret ned till knäet. Vid svårigheter att minska förkortningen till acceptabel nivå kan man sätta en Steinmann-pinne i distala femur och inkludera den i gipsen. Man behöver inte ”haka på” en ”avhoppad” femurdiafysfraktur. När fraktursmärtan lagt sig och föräldrarna lärt sig sköta barnet i gips kan vården ske i hemmet. Ett gott frakturläge kan vara svårare att uppnå (och bibehålla) med gips än med sträck. Gipset has i 4-8 veckor.
 • Nyfödda: Gipset appliceras med barnet sövt och liknar höftgipset som används vid luxation. Höften i 70-80 graders flexion, abducerad och utåtroterad. Knäleden böjd ca 50-60 grader. 
 • Barn upp till 3 års ålder: Ett alternativ till sträckbehandling. Ett 1 och ½ höftgips (“spica cast”) anläggs efter någon dags sträckbehandling, vilket gör att frakturen reponeras, speciellt beträffande längd.
  • Gipset läggs sedan i narkos, då man anpassar benets position beroende på frakturens lokalisation och felställning.
  • Proximala frakturer fixeras med höften i cirka 45° flexion, 45° abduktion och 20° utåtrotation (45-45-20°).
  • Mittdiafysära frakturer fixeras i 30-30-10°.
  • Distala frakturer fixeras i 20-20-10°.
  • Problemet med gipsbehandling är just att bibehålla längd. Om detta inte lyckas i gipset, kan man tvingas att återgå till en tids sträckbehandling. Vänta dock inte så länge att frakturen börjar bli stabil.

Nackdelar

Man kan behöv justera gipset i narkos vid e.g. försämrat frakturläge, skavsår, infektion vid pinnen eller gravt nedsmutsad gips (från e.g. avföring).

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm