Barnmisshandel

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Child abuse

BAKGRUND

Definition

Handlingar (eller brist på handlingar) av förälder eller annan närstående vilka leder till skada, risk för skada eller hot om skada hos ett barn (< 18 års ålder).

Epidemiologi

I åldern 0-6 år är det vanligast med våld inom familjen medan det i åldern 7-14 år oftast är andra unga personer som orsakar fraktur.1 
Ungefär 15-20 % av alla misshandlade barn har eller har haft någon fraktur.2,3

Skadeyper

Hudskador: Hematom är det vanligaste tecknet på misshandel. Barn som inte kan förflytta sig själva har mycket sällan blåmärken. Accidentella blåmärken hos de lite äldre barnen finns ofta på knän, i pannan eller på bakhuvudet. Multipla hematom på övriga lokalisationer hos barn under 4 års ålder ska inge misstanke om misshandel liksom tecken till avvärjningslesioner på underarmar och överarmar samt lårens utsidor hos de lite äldre barnen.3
Tillfogad skallskada: Skador på skallben och/eller intrakraniella strukturer (yngre än 5 år) till följd av trubbigt våld och/eller våldsam skakning. Symtomen vid tillfogad skallskada kan vara svåra att förstå då de inkluderar skrikighet, ovilja att äta, kräkningar o.s.v. De kan också vara dramatiska som kramper, medvetandepåverkan och andningsuppehåll.3
Frakturtyper: Det finns ingen fraktur som är en typisk misshandelsfraktur. Vanligast är skador förorsakade av trubbigt våld (slag, sparkar, skakningar) men även brännskador, stick- och skärskador, bettskador osv. Följande frakturtyper antyder dock att misshandel kan vara genesen till skadan och kräver vaksamhet:1-3
 • Frakturer på långa rörben hos barn < 2 års ålder, ibland bara som subperiostalt callus.
  • Femurfraktur före 1 års ålder.
  • Humerusfraktur före 3 års ålder.
 • Multipla frakturer i olika läkningsskeden, framför allt bilaterala.
 • Revbensfrakturer, framför allt posteriora.
 • Skallbensfraktur.
 • Sternumfraktur.
 • Scapulafraktur.
 • Kotfraktur.
 • Metafysära “hörnfrakturer”.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Tecken

Efter blåmärken och hudskador är frakturer det vanligaste fyndet vid barnmisshandel. Vanligast är skadorna förorsakade av trubbigt våld som slag, sparkar och skakningar. Även bränn-, stick-, skär- och bettskador förekommer.1-3

Differentialdiagnos

Andra traumatiska skador, osteogenesis imperfecta och metabola skelettsjukdomar samt sjukdomar med ökad blödningsrisk.1,3

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

 • Enligt lagstiftningen ska personal inom förskolan, skolan, vården och även polisen göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att förhållanden föreligger som innebär att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd.2,3
 • Vid misstanke om barnmisshandel, ska journalanteckningar angående anamnes och vem eller vilka som lämnat respektive uppgift registreras.1-3
 • Barnet bör läggas in för observation. En fullständig kroppsundersökning samt röntgenundersökning avlånga rörben, skalle och thorax med eventuellt tillägg av skelettskintigrafi bör göras.1-3
 • Övriga åtgärder är kontakt med kurator och barnläkare samt anmälan till socialtjänst.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2021). Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.