Bencysta, Enkel

Synonymer
Juvenil bencysta, unikameral bencysta, solitär bencysta
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Cystis ossis solitaria
Engelska
Unicameral bone cyst, simple bone cyst

BAKGRUND

Definition

En benign vätskefylld cysta som vanligtvis förekommer i metafysen på långa rörben.3

Epidemiologi

 • Förekommer vanligen hos barn.1
 • Vanligast hos pojkar.2 
 • Debuterar inom 20 års ålder.2

Etiologi

Orsaken är okänd.2

Patoanatomi

 • Bencystor är oftast lokaliserad metafysärt i långa rörben, vanligast i proximala humerus och proximala femur hos barn.1-3 Vuxna patienter kan ha lesioner i calcaneus och ilium som vanligtvis ses intill SI-leden.2
 • De innehåller en klargul vätska.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Förändringen upptäcks ofta som bifynd ibland i samband med en patologisk fraktur.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Lytisk destruktion, belägen en bit ifrån epifysen.1 Det ses radiolucenta centrala metafysära lesioner med mild expansion och en smal övergångszon.2
 • Fallet löv-tecken (fallen leaf sign): Ett frakturfragment faller till den beroende delen av lesionen. Ses i cirka 5 % av alla tumörer.2

Enkel bencysta i proximala femur.2

Datortomografi (DT)

Fynd: Lokulationer och patologisk fraktur ses bäst på DT.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd
 • T1-viktad sekvens: Låg signal (mörk).2 
 • T2-viktad sekvens: Hög signal (ljus).2 Kontrast visar kantförstärkning som är typisk för en cysta.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlas med intralesional kortisoninjektion eller urskrapning.1,2

Icke-operativ Behandling

Observation och immobilisering:
 • Indikation: Cysta i proximala humerus.1,2
 • Metod: Räcker vanligen med slyngbehandling.1
 • Utfall: En fraktur genom en cysta läker som regel alltid.1 
Observation och avlastning:
 • Indikation: Cystor i proximala femur, särskilt collum femoris.2 
 • Utfall: Cystor i collum femoris får dock ibland opereras för att stabiliseras.2
Aspiration och kortisonbehandling:
 • Indikation:
  • Stora lesioner vid ung ålder eller multipla frakturer.2
  • Platser med hög risk för fraktur, t.ex. proximala femur.2
 • Metod: Kortisoninjektion (metylprednisolon) i cystan kan stimulera läkning och spontan utfyllnad av cystan.2 Flera injektioner behövs vanligtvis.2 Injektioner nära fysen kan leda till tillväxtstopp och bör göras med försiktighet.2
  • Aspiratet kan skickas för cytologisk diagnos.2
   • Andra preparat som kan injiceras är benmärg och demineraliserad benmatrix (DBM).2
 • Utfall: Kan möjligen läka ut cystan tidigare.1

Operativ Behandling

Urskrapning (curettage) och bentransplantation samt eventuellt intern fixation
 • Indikation:
  • Äldre barn och ungdomar, framför allt med proximal femurcysta (särskilt collum femoris) med eller utan patologisk fraktur.2
  • Patienter med upprepade frakturer.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Patologisk fraktur.1,2

Förlopp

 • Bencystorna förstoras under skelettets tillväxt och blir inaktiva, eller latenta, efter att skelettet har utvecklats färdigt.2 Cystorna försvinner i vuxen ålder.1
 • Recidivrisken är 25-50 % efter operation, där risken är högre om patienten är yngre.2 

Prognos

God prognos.1,2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.
3. Teo E-U H, Peh WCG. Simple bone cyst. eMedicine, January 5, 2005; www.emedicine.com. reference.medscape.com