Benigna Mjukdelstumörer, Översikt

Synonymer
Primära tumörer i mjukdelar
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Benign soft tissue tumors

BAKGRUND

Definition

Primära tumörer i mjukdelar.1

Benigna Epidemiologi

 • Det finns mer än 200 olika typer av benigna mjukdelstumörer.1
 • Varje år söker tre individer per 1 000 invånare läkare för en mjukdelstumör. Hälften av dessa patienter opereras.1
 • De flesta tumörerna är små (< 5 cm i diameter) och subkutana. En tredjedel av dem utgörs av lipom.1 

Typer

Se tabell nedan:

Benigna Mjukdelstumörer1
Bindvävstumörer
 • Lipom
 • Nodulär fasciit
 • Desmoider (jibromatos)
 • Plantar fibromatos och palmar fibromatos (Dupuytren-kontraktur)
 • Dermatofibrosarcoma protuberans
Muskeltumörer
 • Leiomyom
 • Rhabdomyom
Blod- och Lymfkärlstumörer
 • Hemangiom
 • Glomustumörer
 • Lymfangiom
Synoviala Tumörer
 • Tenosynovial jättecellstumör
 • Pigmenterad villonodulär synovit (PVNS)
 • Synovial osteokondromatos
Nervtumörer
 • Neurilemmom (Schwannom)
 • Neurofibromatos
Andra Tumörer och Tumörliknande Tillstånd
 • Extraskelettalt kondrom
 • Intramuskulärt myxom
 • Myositis ossificans

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

 • Många benigna tumörer i mjukdelar behöver endast diagnostiseras och inte behandlas.1
 • Små, ytliga mjukdelstumörer kan ofta excideras i lokalanestesi och skickas för PAD.1
 • Patienter med stora (> 5 cm) ytliga tumörer eller subfasciell (djupa tumörer i eller mellan muskler), oavsett storlek, ska utredas med MRT och remitteras till sarkomcentrum, innan någon operation utförs
  • Med ökande storlek ökar risken för att det föreligger en malign förändring. Dessutom kräver en del av de djupa benigna tumörerna samma typ av operation som sarkom.1
  • Ovanlig mjukdelssarkom kan misstolkas som benigna förändringar.1 

PROGNOS

Prognos

Lokalrecidiv är sällsynta.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.