Bennett-fraktur, Omvänd

Synonymer
Tennebfraktur (omvänt Bennett), intraartikulär CMC-5-fraktur
Andra stavningar
Omvänd Bennettfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Reverse bennett fracture 

BAKGRUND

Definition

Intraartikulär (fraktur-luxation) fraktur genom basen av metacarpale 5.1

Skademekanism

Orsakas oftast av en krosskada direkt mot MC-basen, ibland dock axiellt våld mot MC-5.1

Patoanatomi

  • Skaftfragmentet (proximala fragmentet) subluxeras ut ulnart-proximalt, dorsalt p.g.a. drag/tension från framför allt av m. extensor carpi ulnaris (ECU) men även hypotenarmuskulatur och flexor carpi ulnaris (FCU). Detta gör att felställningar som initialt är små tenderar att öka med tiden.1
  • Radiala hörnfragmentet är kvar i sitt läge (p.g.a. starkt ligament) mot os hamatum.1
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta, svullnad och rörelseinskränkning.1

Tecken

Insektion: Svullnad.1
Palpation: Lokal ömhet.1
Rörelseomfång: Rörelsesmärta, eventuellt instabilitet.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Ger diagnos.1

HANDLÄGGNING

Akut Behandling

  • Anlägg dorsoulnar gipsskena från lillfinger över handled med handen i funktionsställning.1
  • Frakturen är instabil och behöver oftast åtgärdas operativt. Planera för detta inom 1 vecka.1
 

Operativ Behandling

Indikation: De flesta frakturer.1 Detta eftersom muskeldraget genom ECU-senan (m. extensor carpi ulnaris) annars redislocerar frakturen och orsakar en subluxationsställning.2
Metod: Sluten reposition och osteosyntes med perkutant insatta stift som vid Bennettfraktur.1
Postoperativ behandling: Gipsskena i 4-6 veckor.1
Uppföljning: Avgipsning och stiftextraktion efter 4-6 veckor.1

PROGNOS

Prognos

Obehandlad fraktur leder ofta till att patienten förlorar greppstyrka.

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.