Bennett-fraktur

Synonymer
Intraartikulär CMC-1-fraktur, Green typ 1-fraktur
Andra stavningar
Bennettfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Bennett fracture

BAKGRUND

Definition

Intraarktikulär fraktur genom basen av metacarpale 1 som dislocerar/luxeras från sitt ulnara-proximala hörn.1

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
bennett
Bennettfraktur.
bennett

Skademekanism

Direktrauma: Uppkommer genom axialt våld mot semiflekterad MC-1 (tum-pekfingergreppet).1

Patoanatomi

 • Frakturen resulterar oftast i kraftig dislokation och är svår att retinera med sluten behandling.1
 • Det ulnara basala/volara hörnet av MC-1 (nästan alltid kvar i sitt ordinarie läge) hålls kvar av en stark ligamentär infästning mot os trapezium.1,3
  • Om detta fragment är mycket litet kan frakturen betraktas som en ligamentskada, med kraftig subluxation av metacarpalbenet. Vanligtvis är emellertid fragmentet större och ledytebärande.3
 • Skaftfragmentet/huvudfragmentet subluxerar radialt-proximalt och lätt dorsalt p.g.a. tensionen i framför allt m. abductor pollucis longus (APL-senan).1
 • Instabilitet i CMC-1-leden.1

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
bennett-1
Muskelkrafter vid Bennett-fraktur.
bennett-1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Diffus värk och svullnad.1

Tecken

Inspektion: Lokal svullnad.1
Palpation: Lokal ömhet.1
Rörelseomfång: Rörelsesmärta. Nedsatt rörlighet vid tumrörelser.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar frakturen.1

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Sätt en gipsskena dorsoradialt som engagerar tummen och sträcker sig över handleden och planera för eventuellt operativ åtgärd.1
 • Standardbehandlingen är operativ p.g.a. svårigheten att behålla läget (då frakturen är instabil).1 En kvarstående inkongruens i leden kan leda till artrosutveckling.3

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerad fraktur (som i sällsynta fall behandlas konservativt).1
Metod: Gipsbehandling som kan initieras på akutmottagningen. Gipstiden är 5-6 veckor.1
 • Oftast krävs dock kirurgisk behandling p.g.a. svårighet att behålla läget då frakturen är instabil.1
Kontroll: Röntgenkontroll efter 7-10 dagar.1

Operativ Behandling

Indikation: Dislocerade liksom de flesta odislocerade frakturer är alltid operationsfall (p.g.a instabilitet).1 Detta eftersom muskeldraget genom APL-senan (m. abductor pollicis longus) annars redislocerar frakturen och orsakar en subluxationsställning.2
Metod: Sluten eller öppen reposition och osteosyntes. För att undvika inkongruens i leden är reposition till korrekt läge nödvändig.1
 • Sluten reposition och osteosyntes: Detta är att föredra då frakturen är färsk (enligt Wagner – bra vid många eller små fragment).1
 • Öppen reposition och osteosyntes: Krävs i enstaka fall.1
Postoperativ behandling: Fixeras med gipsskena i (4-)6 veckor. Peroperativ röntgenkontroll i gips.1
Uppföljning:
 • Återbesök med röntgen efter 7-10 dagar.1
 • Avgipsning efter (4-)6 veckor utan röntgenkontroll. Då avlägsnas även stiften och rörelseträning påbörjas.1

Operationsmetod

Operation enligt Wagner
Indikation: Sluten reposition är ofta att föredra så länge man kan åstadkomma kongruens i ledytan eller om fragmentet är litet nog att inte ge inkongruens (< 20 % av ledytan).1
Reposition: Traktion i tummens längdriktning/distal riktning och därefter volart-ulnart tryck mot metacarpalbasen kan frakturen reponeras.1
Stiftning: Ett stift borras genom basen av metacarpale 1 in i trapezium. Osteosyntesen skyddas därefter med gips.1

Operation enligt Moberg-Gedda
Indikation: Stora fragment (> 30-40 % av ledytan) som inte kan reponeras exakt slutet.1 Öppen reposition och fixation utföras enligt Moberg-Gedda är särskilt indicerat om frakturen är några dagar gammal och spalten utfyllts av hematom.3
Snittföring: En volar longitudinell eller bågformad incision läggs volart på ulnarsidan av APL och bryts vid MC-basen i riktning mot FCR.1
Metod:
 • Delar av thenarmuskulaturens ursprung från carpalligamentet lossas och förs distalt.1,3 Genom försiktig dissektion under muskulaturen kan första CMC-leden friläggas volart.3 
 • Efter att ha passerat kapseln kan frakturen ses och frakturen kan reponeras under ögats kontroll genom traktion i tummen.1,3 Ett Kirschnerstift drivs in genom thenarregionen och kan under ögats kontroll föras in i det lilla fragmentet.3 Eventuellt kan ett stift också sättas från MC-1 till trapezium.1,3 Stiften nyps av under huden.3
 • Skruvftxation (2,0 mm – 2,7 mm) är ibland möjlig vid stora fragment och förkortar möjligen gipstiden.1
Postoperativ behandling: Gips under 5-6 veckor. Därefter avgipsning och stiftdragning.3

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
3. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.