Biceps Brachii

Synonymer
Tvåhövdade överarmsmuskeln
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Musculus biceps brachii
Engelska
Biceps brachii muscle

BAKGRUND

Allmänt

  • M. biceps brachialis har två muskelbukar som förenas distalt i en gemensam  sena, som i armbågsvecket delar upp sig och fäster in dels på tuberositas radii och dels övergår i den solfjäderformade bicepsaponeurosen (lacertus fibrosus) som fäster i underarmsfascian ulnart. Bägge dessa strukturer är tydligt palpabla i armbågsvecket.
  • Biceps brachii flekterar i armbågen tillsammans med m. brachialis. Via infästningen på tuberositas radii är den också en stark supinator i underarmen, framför allt vid 90° flexion i armbågen. M. supinator supinerar också i underarmen.
  • Långa bicepssenan har sitt ursprung i övre kanten av cavitas glenoidalis och följer proximala humerus i sulcus på framsidan och deltar framför allt vid supination av  underarmen vid flekterad armbåge. Troligen är dess flexionförmåga väldigt begränsad.

Musculus Biceps Brachii
Ursprung– Caput breve: Toppen av proc. coracoideus
– Caput longum: Tuberculum supraglenoidale
FästeTuberositas radii och fascian av underarmen via aponeurosis musculi bicipitis brachii
InnervationN. musculocutaneous (C5, C6, C7)
FunktionSupination av underarmen och, när underarmen är supinerad, flekterar den underarmen. Caput breve hindrar en axelluxation
BlodförsörjningA. brachialis
Klicka för större bild:
Biceps brachii

Innehållsförteckning

1. Moore, K., Dalley, A. and Agur, A. (2014). Clinically oriented anatomy. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer.
2. Schünke, M., Schulte, E. and Schumacher, U. (n.d.). Thieme atlas of anatomy.