Bicepstendinos, Distal

Synonymer
Bicepstendinit, bicepstendinopati
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Distal bicep tendonitis

BAKGRUND

Definition

Tendinos av distala bicepssenan.

Epidemiologi

  • Distal bicepstendinos är ovanligt.1
  • Tillståndet drabbar oftast individer involverade i armbågsbelastande idrotter eller yrken.1

Patogenes

Besvären uppkommer vanligen i en sena efter partiell ruptur.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever belastningsrelaterad smärta, värk och känsla av kraftnedsättning. Dessa besvär utvecklas oftast gradvis och vanligen efter ett trauma.1 

Tecken

Palpation: Lokal palpationsömhet över distala bicepssenan.1
Rörelse: Belastning av senan utlöser smärta.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen är ofta svår att ställa.1

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

Ultraljud (UL)

UL kan till hjälp i diagnostiken.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan till hjälp i diagnostiken.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Den primära behandlingen är icke-operativ.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Det flesta fall, initialt.1 
Metod: Behandlingen består av excentrisk träning.1

Operativ Behandling

Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling, vid långvariga besvär och då det föreligger tydliga tecken på partiell ruptur.1
Metod: Exploration av det aktuella området och exstirpation av den degenererade vävnaden.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Total senruptur: Tendinos av bicepssenan är associerat med ökad risk för total senruptur.1

Prognos

Besvären är ofta långdragna och behandlingsresistenta. Majoriteten av patienter blir besvärsfria efter operation. Rehabiliteringen tar lång tid.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.