Böjningsfraktur, Underarm (Barn)

Synonymer
Pilbågsfraktur, plastisk deformering av underarmen
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Bowing fracture

BAKGRUND

Definition

Plastisk deformering av diafysen utan att någon frakturlinje kan ses på röntgenbilden .

Epidemiologi

  • Förekommer hos barn upp till 8-10 års ålder.
  • Drabbar vanligen ulna men kan även drabba radius eller båda benen.

Patoanatomi

  • Stabil fraktur som uppstår p.g.a. multipla mikrofrakturer i ena eller bägge benen, med eller utan synligt corticalisavbrott.3
  • Kombinationen med en böjningsfraktur på ena benet och en greenstick- eller komplett fraktur på det andra kan vara svårreponerad.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar böjningen. Vid missad böjningsfraktur kan man ibland se en långsträckt subperiostal bennybildning.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Sluten reposition kan vara indicerad i de mera uttalade fallen, speciellt om barnet har relativt kort tid att kvar att växa. Detta då det finns risk för inskränkt pro- och supination vid kvarvarande stor deformitet.3 Dessutom finns inga säkra studier om spontanremodellering. 
Metod: Sluten reposition och immobilisering. Oavsett resultatet av ett repositionsförsök brukar man acceptera situationen och efterbehandla med gips.
  • Repositionsteknik: Reposition genom att “böja tillbaka” och pressa länge (flertal minuter) och hålla benet i det spända/reponerade läget att försöka räta ut kröken. Det är svårt att häva deformeringen (anatomiskt läge erhålls sällan) och en viss återfjädring sker ofta när man släpper taget.
  • Immobilisering: Välmodellerad gips i 4-6 veckor.
Uppföljning:
  • Röntgenkontroller behövs inte.3
  • Återbesök för avgipsning och klinisk kontroll efter 4-6 veckor.2

PROGNOS

Prognos

  • Felställningen förorsakar som regel inte någon rörelseinskränkning om inte felställningen är stor.
  • På längre sikt brukar resultatet bli så pass tillfredsställande att kirurgisk korrektion inte är indicerad. Indikationerna för osteotomi är därför relativa.

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan