Bursit, Iliopectinal

Synonymer
Iliopectinal bursit
Andra stavningar
Iliopectinal bursit
Latin/Grekiska
-
Engelska
Iliopectinal bursitis

BAKGRUND

Definition

Inflammatoriskt tillstånd i iliopectinala bursan.

Relevant Anatomi

  • Det finns minst 13 bursor i höft-/ljumskregionen.1
  • Den iliopectinala bursan är den största bursan i höften och kroppen.1
  • I cirka 15 % av fallen kommunicerar den iliopectinala bursan med höftleden.1
  • Bursan är lokaliserad framför höftleden och bakom iliopsoassenan.1 

Etiologi och Patogenes

Bursiten orsakas av friktion från iliopsoassenan och kan vara förenat med skada på iliopsoassenan.1 Tillståndet kan delas in i traumatiskt och inflammatoriskt orsakad bursit.1 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever smärta vid aktivitet samt en känsla av svullnad och ömhet i ljumsken. I sällsynta fall kan den också ge upphov till inklämningsliknande besvär.1

Tecken

Inspektion: Ibland kan svullnad över området ses.1
Palpation: Palpationsömhet över den inflammerade bursan.1 Kan dock vara svårt att palpera bursan direkt.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Bursit kan vara svårt att urskilja från inflammatoriska tillstånd i senorna. Dessutom förekommer bursit ofta parallellt med senproblem.1

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan påvisa bursiten vid oklarhet.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas vanligen icke-operativt med fysioterapi.

Icke-operativ Behandling

  • Evakuering av ett eventuellt hematom ska utföras vid akut hemorragisk bursit efter ett trauma.1
  • NSAID ger ofta temporär symtomlindring.1
  • Steroidinjektion kan ha bestående effekt.1
  • Patientens rörelsemönster bör analyseras vid långdragna inflammatoriska tillstånd.1

Operativ Behandling

Operativ behandling är sällan nödvändigt.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen är vanligen god. Bursiten läker i regel med vila hos idrottare.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan