Calcaneusfraktur (Barn)

Synonymer
Hälbensfraktur hos barn
Andra stavningar
Kalkaneusfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Pediatric calcaneal fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur på calcaneus.

Epidemiologi

Calkaneusfraktur är ovanlig hos barn.3,4 

Skademekanism

Akut fraktur uppkommer ofta efter högenergivåld i samband med trafikolycka eller vid fall från hög höjd (t.ex. garagetak, träd, våningen etc.). Stressfraktur uppkommer vid längre tids överbelastning.1-4

Relevant Anatomi

Calcaneus hos barn är till stora delar kartilaginärt, vilket gör att benet tar upp stötar bättre än hos vuxna.

Patoanatomi

Allmänt: I de flesta fall rör det sig om mindre kompressioner i corpus eller tuber calcanei utan engagemang av subtalära leder eller ändringar i Böhler-vinkeln.1
Typer:
 • Akut fraktur:
  • Kan vara lokaliserad till tuber calcanei, sustentakulum tali, processus anterior eller intraartikulärt med olika grad av dislokation.
  • Komminut fraktur är mindre vanlig än hos vuxna.3,4
  • Achillesseneavulsioner kan förekomma och kan då vara mer eller mindre kompletta.
 • Stressfraktur: Förekommer oftast hos de yngre barnen, som besväras av hälta och uppvisar smärta vid palpation.3,4

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta, hälta eller oförmåga till gång.

Tecken

Inspektion: Svullnad.
Palpation: Palpationsömhet.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Slätröntgen visar inte alltid frakturen.3,4

Datortomografi (DT)

DT är indicerat vid komplicerade och intraartikulära frakturer för för kartläggning, d.v.s. för att avgöra frakturtyp och grad av dislokation, vilket är avgörande för val av behandlingsmetod. Komplicerade frakturer som engagerar de subtalära lederna är inte helt ovanliga.

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Akut fraktur behandlas initialt med högläge, kompressionsförband och aktiv rörelseträning.3,4
 • Definitiv behandling enligt nedan.

Icke-operativ Behandling

Extraartikulär fraktur
Indikation: Acceptabelt frakturläge, utan engagemang av subtalära leder eller ändringar i Böhlervinkeln.1,2
Metod: Underbensgips. Total gipstid 2-6 veckor. Avlastning rekommenderas men det spelar sannolikt ingen roll för slutresultatet om patienten
belastar när smärtan tillåter.3,4
 • Initialt kan man frakturen även behandlas med högläge, kompressionsförband och aktiv rörelseträning och när svullnaden har minskat kan man sätta på ett underbensgips och uppföljning enligt ovan.4

Intraartikulär calcaneusfraktur
Indikation: Acceptabelt frakturläge, utan engagemang av subtalära leder eller ändringar i Böhlervinkeln.1,2
Metod: Gipsstövel. Avlastning under gipstid. Total gipstid 4-6 veckor. Ibland upp mot 12 veckor hos äldre barn.
 • Initialt kan man frakturen även behandlas med högläge, kompressionsförband och aktiv rörelseträning och när svullnaden har minskat kan man sätta på ett underbensgips och uppföljning enligt ovan.4
Uppföljning:
 • Gipsbyte och röntgenkontroll efter 3 veckor.
 • Avgipsning och i samband med detta även röntgenkontroll, efter gipstiden.
 • Barnet bör undvika risker 12 veckor efter avgipsning.
 • Klinisk kontroll 6 månader efter avgipsning.

Acceptabla Frakturlägen
Vårdprogram från ALB2≤ 4 mm i någon av de tre subtalara facetterna och utan kraftigt reducerad Böhler-vinkel.

Achillesseneavulsion
Indikation: Liten dislokation.3
Metod: Underbensgips. Total gipstid 2-6 veckor. Avlastning rekommenderas.3,4

Stressfraktur
Indikation: Primär behandling.4
Metod: Behandlas med modifierad belastning.4

Operativ Behandling

Intraartikulär calcaneusfraktur
Indikation: Icke-acceptabelt frakturläge med kraftigt dislocerade frakturer. Ses oftast hos de äldre barnen (då calcaneus till stora delar är calcifierat).3
Metod: Öppen reposition och osteosyntes med platta och skruv samt eventuella stift.2,3
Postoperativ behandling: Underbensgips (gipsstövel). Avlastning under gipstiden. Total gipstid 8-10 veckor.
Uppföljning:
 • Gipsbyte och röntgenkontroll efter 3 veckor.
 • Avgipsning och i samband med detta även röntgenkontroll, efter gipstiden.
 • Barnet bör undvika risker 12 veckor efter avgipsning.
 • Klinisk kontroll 6 månader efter avgipsning.

Achillesseneavulsion
Indikation: Större dislokation.3
Metod: Öppen reposition och intern fixation med resorberbar sutur.3

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Komplikationer är ovanliga. Vanligaste komplikationerna är kvarvarande smärta och tidig artros subtalärt, speciellt hos patienter med dislocerade intraartikulära frakturer.

Prognos

Mycket god prognos vid calcaneusfrakturer med minimala felställningar. Det växande skelettet har en stor förmåga till remodellering, som påverkar slutresultatet gynnsamt efter en fraktur.3,4

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan