Calcaneusluxation

Synonymer
Calcaneusdislokation
Andra stavningar
Kalkaneusluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Calcaneus dislocation

BAKGRUND

Epidemiologi

Mycket ovanlig skada.

Skademekanism

Troligtvis högenergiskada men även moderat vridvåld.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar luxation.

Datortomografi (DT)

Görs för att utesluta associerade skador.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

  • De flesta beskrivna fallen har behandlats med sluten reposition.
  • Efter reposition sätts en gipsstövel i 6 veckor med markeringsgång.

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.