Capitatumfraktur

Synonymer
Huvudbensfraktur
Andra stavningar
Kapitatumfraktur
Latin/Grekiska
Fractura ossis capitati
Engelska
Capitate fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Capitatumfrakturer är relativt ovanliga, framför allt isolerad capitatumfraktur, detta då den ligger i en relativt skyddad position.
  • Frakturen är mer ofta associerad med skador av den stora bågen (greater arc) så som transscaphoideum-transcapitatum-perilunatum-frakturluxation.
 

Skademekanism

Direkttrauma: Vanligen via axiell belastning eller krosskada längs långfingerstrålen som leder till associerad carpal eller metacarpal fraktur.

Patoanatomi

  • Skadan är vanligtvis associerad med komplexa skademönster av carpus men isolerad midjefraktur eller fraktur av proximala delen av capitatum finns beskrivet.
  • Liksom scaphoideum är den intraosseösa blodtillförselen till capitatum retrograd vilket är orsaken till den dåliga prognosen och risken för avaskulär nekros.
  • Capitatumfraktur som är associerad med en scaphoideumfraktur kallas för naviculocapitatumsyndrom.
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Carpal smärta och smärta/oförmåga till rörelse vid flexion/extension av handled och fingrar.

Tecken

Palpation: Palpationsömhet.
Rörelse/rörelseomfång: Variabel smärtsam dorsiflexion (extension) av handleden då capitatum trycks mot dorsala kanten av radius.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Frakturen kan påvisas på standard scaphoideumprojektion men missas ofta varför DT kan vara indicerat.

Datortomografi (DT)

DT kan krävas för diagnos.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Isolerad, odislocerad midjefraktur.
  • Dock är majoriteten av capitatumfrakturerna dislocerade och/eller associerade med komplexa skademönster och kräver därför operativ behandling.
Metod: Scaphoideumgips i 6 veckor.

Operativ Behandling

Indikation: Dislocerade capitatumfrakturer, vilket är majoriteten.
  • Behandlingen minskar risken för osteonekros.
Metod: Sluten eller öppen reposition för att återställa normal anatomi. Därefter frakturstabilisering med flertal stift eller dragskruv.
  • Öppen reposition via dorsal snittföring.
  • Mini-Acutrak-skruv kan användas och denna förs in longitudinellt genom caput och sedan försänks.
 

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Allmänt: Komplikationer inkluderar icke-läkning, felläkning, avaskulär nekros (AVN) och sekundär carpal artros.
Midcarpal artros: Orsakas av capitatumkollaps p.g.a. dislocering av proximala polen.
Aseptisk/avaskulär nekros (osteonekros): Ovanligt men leder till nedsatt funktion. Det understryker behovet av rätt diagnos och stabil reponering och fixation.
  • Handläggning: Inkluderar caputatum-hamatumartrodes eller excision av det avaskulära proximala fragmentet med/utan seninterposition eller kombinerat med fusion av återstående capitatum till scaphoideum och lunatum.

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Wrist: Upper Extremity Fractures and Dislocations.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Browner. (2015). Skeletal Trauma: Basic Science, Management, and Reconstruction, Fifth Edition. Elsevier.