Capitulum Humeri-fraktur (Barn)

Synonymer
Capitellumfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Capitellum fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

Väldigt sällsynt fraktur. 

Skademekanism

 • Uppkommer som en mejselfraktur då caput radii slår emot capitellum.
 • Kan ibland uppkomma i kombination med en caput radii-fraktur.

Patoanatomi

 • Frakturen är helt intraartikulärt belägen.
 • Frakturspalten ligger i frontalplanet och det distala fragmentet utgörs av ett “halvklot” helt begränsat av frakturytan och ledytan.
 • Omfattar vanligen främre delen av capitellum.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

 • Frakturen kan vara svår att påvisa på slätröntgen då bara en liten del av fragmentet är kalcificerad eller då frakturen bara omfattar en liten del av capitellum.
 • Frakturen syns bäst på sidobilden. Vridbilden kan vara till hjälp. På frontalbilden döljs fragmentet ofta av humerus.

HANDLÄGGNING

Operativ Behandling

Fixation:
 • Indikation: Stort fragment.
 • Metod: Öppen reposition (radialt snitt) och fixation med skruv insatt från dorsalsidan (bakre delen av laterala kondylen och in i fragmentet). Skruven ska inte penetrera ledbrosket.
  • Alternativt resorberbara stift försänkta under ledbrosknivå och insatta från ventralsidan.
Extirpation: Det är troligen bäst att extirpera fragmentet om fragmentet är tunt och huvudsakligen består av brosk.
Postoperativ behandling: Vid fixation sätts ett gips under 4-5 veckor.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Avaskulär nekros: Det finns en stor risk för nekros av capitulumfragmentet.

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.