Caput Radii-luxation (Barn)

Synonymer
Luxation/dislokation av caput radii
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Luxatio capitis radii
Engelska
Dislocation of radial head

BAKGRUND

Definition

Isolerad caput radii-luxation.

Skademekanism

 • Uppkommer på samma sätt som en Monteggiafraktur, dock utan att en ulnafraktur uppkommer.
 • En caput radii-luxation kan också uppkomma i samband med en traumatisk böjning av ulna (plastisk deformering), som kan vara diskret och svår att upptäcka.

Differentialdiagnoser

Kongenital caput radii-luxation: Caput har här en mera rund form proximalt och är ofta dysplastisk. Det föreligger en inkongruens med avseende på capitellum samt en relativ överväxt av radius.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

 • Normalt ska radius längsaxel på röntgen gå genom capitellum humeri centralt både på frontal och sidobild av armbågsleden.
 • Ta även röntgen av underarmen då luxationen kan vara del av Monteggiafraktur.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Provas initialt.
Metod: Sluten reposition följt av en fixation med armen flekterad 110-120° i 2-3 veckor.
Uppföljning
 • Röntgen efter 7-10 dagar och 3 veckor i samband med avgipsning.
 • Barnet bör undvika risker 3 veckor efter avgipsning.
 • Normalt rörelseomfång ska föreligga 6 veckor efter avslutad gipsbehandling.

Operativ Behandling

Indikation: Vid misslyckad sluten reposition.
Metod: Öppen reposition.

Operationsmetod

Öppen reposition och rekonstruktion av lig. anulare:
 • Snittföring: Lateral Kocher-incision.
 • Metod:
  • Man gör often en rekonstruktion av anularligamentet för att uppnå stabilitet, framför allt om en luxation har stått i mer än 3 veckor (nästan alltid nödvändigt då).
  • Man tar då en del av tricepsfascian (utan att dess ulnara fäste delas), varefter man snurrar den runt collum radii för att sedan fästa den i ulna via borrhål.

Innehållsförteckning

1. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.