Caput Radii-luxation, Kongenital (Barn)

Synonymer
Kongenital luxation/dislokation av caput radii (strålbenshuvudet)
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Congenital radial head dislocation

BAKGRUND

Definition

Medfödd luxation av caput radii.1,2

Patomekanism

Tillståndet förekommer isolerat eller tillsammans med andra anomalier (Larsen, Nail-patella-syndrom, artrogrypos, radioulnar synostos). Kan eventuellt vara sekundärt till missad traumatisk caput radii luxation vid födseln.1,2

Patoanatomi

Luxationen kan ske framåt, bakåt eller lateralt, med inskränkt extension och supination som följd.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta vid aktivitet.1

Tecken

Palpation: Palpabel resistens posterolateralt vid armbågen.1
Rörelse: Inskränkt extension och supination.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgen påvisar oftast inget avvikande neonatalt. Högre upp i åldrarna finner man en relativt sett för lång, böjd radius med konkaviteten åt det håll caput radii är luxerad. Caput radii övre yta är konvex och collum radii ledar mot capitulum humeri.1,2 Diagnosen ställs därför oftast hos det lite äldre barnet.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror ofta på när tillståndet upptäcks.1,2

Icke-operativ Behandling

Sluten reposition
Indikation: Om deformiteten upptäcks vid födseln.1
Metod: Försök görs till sluten reposition, eftersom att tillståndet kan vara traumatiskt betingat.1,2

Expektans
Indikation: Om deformiteten upptäcks i ett senare skede och barnet inte har några funktionella besvär, utgör närvaron av ett luxerat caput radii ingen operationsindikation.2

Operativ Behandling

Öppen reposition
Indikation: Om deformiteten upptäcks vid födseln och sluten reposition, enligt ovan, inte är möjlig.1,2 
Metod: Öppen reposition för att få caput radii på plats.1,2

Resektion av caput radii
Indikation: Kvarvarande luxation av caput radii, där barnet har funktionella besvär.1,2
Metod: Resektion av caput radii görs när barnet närmar sig slutet av tillväxten.1,2

PROGNOS

Prognos

Prognosen beror på felställningens svårighetsgrad.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.