Carpal Bossing

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Carpal bossing, carpal boss

BAKGRUND

Definition

Carpal bossing är en smärtsam hård upphöjning dorsalt i anslutning till 2:a och 3:e CMC-leden.1

Etiologi

Etiologin är oklar. I en del fall utgörs förhårdnaden av ett separat ossifikationscentrum, d.v.s. ett os styloideum som är friliggande från underliggande benstrukturer. Även lokal artrosbildning i 2:a och 3:e CMC-leden kan eventuellt leda till besvären.1

Differentialdiagnos

Ganglion: Har en mjukare och mer fluktuerande konsistens och är beläget mer proximalt.1 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Typiska besvär är smärta vid handledsrörelser, ofta efter långvarigt tungt arbete.1

Tecken

Inspektion:
  • Upphöjning av huden i anslutning till 2: och 3: CMC-leden.1
  • Ibland kan pekfingrets extensorsenor tendera att subluxera åt sidan p.g.a. förändringen.1
Palpation: Hård upphöjning av huden i anslutning till 2: och 3: CMC-leden.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Slätröntgen av handen är indicerat. Förändringen är vanligtvis synlig i sidoprojektion.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas i första hand konservativt.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Förstahandsbehandling.1
Metod: Behandlingen kan inkludera NSAID, handledsortos eller kortisoninjektion.

Operativ Behandling

Excision
Indikation: Vid långvariga besvär, särskilt om extensorsenorna har en luxationstendens.1
Metod: Radikal excision av förändringen.1
Utfall: Operation kan ibland ge en hel del postoperativa besvär.1

Artrodes
Indikation: Indicerat i de fall patienten har en uttalad artros i 2: eller 3: CMC-leden.1
Metod: Artrodes i 2: eller 3 CMC-leden, efter att en excision utförts enligt ovan.1 

Operationsmetod

Excision
Snittföring: Transversell hudincision över resistensen.1
Teknik: Pekfingrets extensorsenor förs ulnart. En längsgående incision läggs i underliggande kapsel och periost mellan extensor carpi radialis brevis (ECRB)-senan och extensor carpi radialis longus (ECRL)-senan eller ulnart om ECRB. Ofta är det nödvändigt att delvis lösa av senornas infästning. Benpålagringen mejslas av tangentiellt med skelettet så att underliggande leder blir synliga. Exponerade råa benytor täcks med lokala periost-fascielambåer.1 

PROGNOS

Prognos

Radikal excision kan ibland ge en hel del postoperativa besvär.1

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.