Carpusluxation (Barn)

Synonymer
Carpal luxation
Andra stavningar
Karpusluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Carpal dislocation

BAKGRUND

Epidemiologi

Extremt sällsynt tillstånd

Patoanatomi

Kan antingen vara perilunär dorsal carpusluxation eller perilunär dorsal transscaphoidal carpusluxation

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätrötngen

Tillståndet missas lätt p.g.a. den ringa kalcifieringen av carpalbenen, varför man ofta bör ta jämförande bilder för diagnos

HANDLÄGGNING

Operativ Behandling

Indikation: Alla carpusluxationer
Metod: Öppen reposition och perkutan stiftning

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.