Cellulit, Hand

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Definition

Diffus infiltrativ hudinfektion.

Etiologi

Cellulit orsakas vanligtvis av hemolytiska streptokocker.1 Tillståndet kan vara ett förstadium till en djupare infektion.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta, svullnad och rodnad av ett finger.1

Tecken

Inspektion: Svullnad och rodnad av ett finger.1 Lymfangit och lymfadenit är vanliga.1
Palpation: Palpationsömhet över fingret.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Prover

Infektionsprover och odling bör tas.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Infektionen går oftast i regress vid immobilisering och adekvat antibiotikum. Beroende på patientens allmäntillstånd kan fenoxymetylpenicillin ges i tablettform eller om patienten behöver läggas in kan man ge bensylpenicillin.

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.