Chondroblastom

Synonymer
-
Andra stavningar
Kondroblastom
Latin/Grekiska
Chondroblastoma
Engelska
Chondroblastoma

BAKGRUND

Definition

Benign brosktumör.1 

Epidemiologi

 • Ovanlig brosktumör.1 
 • Ses hos ungdomar.1 Vanligast under 20 års åldern.2
 • Vanligare hos män.2

Patoanatomi

 • Tumören består av chondroblastutvecklade celler eller deras prekursorceller med benägenhet att differentieras till broskceller.
 • Vanliga lokalisationer är knä, axel, höft och calcaneus.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Tumören ger upphov till smärta.1,2 Ofta är dessa skador progressiva med ökande smärta.2

Tecken

Rörelse: I vissa fall kan man notera rörelseinskränkning.2 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd:
 • Epifyseal eller apofyseal radiolucent lesion med en smal övergångszon.2
 • Den tunna omgivande kanten kan vara expansil.2
 • Markerad cortikal destruktion är associerad med sekundär aneurysmal bencysta (ABC), som förekommer i 15 % av alla chondroblastom.2

Chondroblastom i proximala tibia.2

Datortomografi (DT)

Fynd: Spetsliknande matrixmineralisering, skalloperade gränser och periostealreaktion.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd:
 • T2-viktad sekvens: Visar hög signal p.g.a. inflammation som omger tumörens låga till måttliga signal.2
 • T1-viktad sekvens: Låg signal.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlas med urskrapning.1,2

Operativ Behandling

Urskrapning (curettage) och grafting samt eventuellt intern fixation
 • Indikation: Symtomatiskt tillstånd.1,2 Man bör undvika skador på närliggande fyser och ledbrosk.2
Radiofrekvensablation (RFA):
 • Indikation: Symtomatiskt tillstånd.2 Man bör undvika skador på närliggande fyser och ledbrosk.2
 • Utfall: Har visat sig ha en viss effekt.2

PROGNOS

Prognos

Risken för lokalrecidiv är låg.1 Recidivrisken beror på typen av behandling och kan vara 5-20 %.2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.