Chondromyxoidfibrom

Synonymer
-
Andra stavningar
Kondromyxoidfibrom
Latin/Grekiska
-
Engelska
Chondromyxoid fibroma

BAKGRUND

Definition

Benign tumör bestående av omogen myxoid mesenkymal vävnad med tidig primitiv broskdifferentiering.

Epidemiologi

  • Mycket ovanlig tumör.1
  • Uppträder hos barn eller unga vuxna.1 Ses mellan 20-30 års ålder.2
  • Tillståndet är vanligast hos pojkar/män.2

Patoanatomi

  • Uppträder vanligast i tibiadiafysen.1
  • Vanliga lokalisationer är fot, bäcken och knä.2 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Dessa lesioner expanderar och blir symptomatiska. Smärtan är varierande med det är ovanligt med patologisk fraktur.2

Tecken

Inspektion: Ibland ses lokaliserad svullnad.2
Palpation: Tumören kan ibland palperas.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Väldefinierad radiolucent lesion som sitter excentriskt i metafysen. Övergångszonen är smal med varierande tjocklek.2

Chondromyxoidfibrom i distala tibia.2

Datortomografi (DT)

Fynd: Påvisar lobuler och brist på matrixmineralisering.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd
  • T1-viktat sekvens: Låg signal.2
  • T2-viktat sekvens: Hög signal.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlas med urskrapning.2

Operativ Behandling

Urskrapning (curettage) och grafting samt eventuellt intern fixation
  • Indikation: Föredragen behandling.2 
En bloc-excision:
  • Indikation: Multipla recidiv.2

PROGNOS

Prognos

Recidiv ses hos ungefär 25 % av patienterna efter enbart urskrapning.2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.