Clavikelosteolys, Lateral

Synonymer
Distal clavikelosteolys
Andra stavningar
Klavikelosteolys
Latin/Grekiska
-
Engelska
Distal clavicle osteolysis, weight-lifter's shoulder

BAKGRUND

Definition

Ett tillstånd med cystbildning och partiell resorption av laterala clavikeländen.1 

Epidemiologi

 • Tillståndet förekommer framför allt hos yngre tidigare axelfriska individer som sysslar med styrketräning.1 
 • Drabbar främst män.2
 • Patienterna är vanligen i 20-årsåldern.2

Patogenes

Tillståndet orsakas av upprepade trauman med efterföljande mikrofrakturer och osteopeni i laterala clavikeländen.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Styrketränande individer har samma symtom som vid AC-ledsartros.1 
 • Smärtan är lokaliserad till laterala clavikeln och anteriosuperiora delen av axeln. Den har en smygande debut.2
 • Smärtan förvärras av repetitiv belastning (t.ex. bänkpress eller armhävningar).2 

Tecken

Palpation: Palpationsömhet över laterala clavikeln och AC-leden.2
Specifika tester: Smärta vid Scarf-test (cross-body adduction).2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner:
 • Frontalbild av clavikeln.2
 • Zanca-projektion: Innebär 10-15° kraniell lutning.2 
Fynd: Vid osteolys av laterala claviklen (involverar dock ej acromion) noteras cystor, osteopeni, resorption och erosion, avsmalnande av laterala clavikeln samt AC-ledsvidning.2

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
zanca-projektion
Zanca-projektion
zanca-projektion

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd: Bekräftar diagnosen med ökad T2-signal och benmärgsödem.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas initialt med konservativ behandling.1,2

Icke-operativ Behandling

Vila, modifiering av träning, inflammationshämmande medicin (NSAID)
Indikation: Initial behandling.1,2
Metod:
 • Modifiering av träning där patienten ska undvika förvärrande styrketräningsövningar eller ändra sin teknik.2
 • NSAID, t.ex. naproxen, vid behov.2

Kortisoninjektion
Indikation: Då ovanstående behandling inte ger tillräcklig effekt. Injektionen är diagnostisk och terapeutisk.2
Metod: Injektion av t.ex. triamcinolon i AC-leden. Ultraljudsledd injektion är att föredra.2 Ibland krävs upprepade injektioner.1

Operativ Behandling

Resektion av laterala clavikeländan
Indikation: Utebliven förbättring av konservativ behandling.1,2
Metod: Öppen eller artroskopisk Mumford-operation.2
Utfall:
 • Vid artroskopisk resektion kan man utvärdera glenohumerala leden.2
 • Bra resultat samt snabbare återhämtning och återgång till aktivitet har visats med artroskopisk teknik.2
 • Öppen teknik kräver noggrann reparation av deltotrapeziala fascian.2

Operationsmetod

Mumford-operation:2
 • Man bör endast resektera 0,5-1 cm av den laterala clavikeln.2 För stor resektion kan leda till instabilitet i AC-leden.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Postoperativa komplikationer:
 • Horisontell instabilitet: Denna komplikationer uppkommer om man under resektionen av laterala clavikeln tar med posterosuperiora kapseln.2

Prognos

 • De flesta patienter uppnår acceptabelt tillstånd vid icke-operativ behandling.1
 • Operationen medför oftast smärtfrihet med bibehållen funktion.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Orthobullets.com. 2020. Distal Clavicle Osteolysis – Shoulder & Elbow – Orthobullets. [Hämtat 200405].