CMC-ledsluxation (Barn)

Synonymer
Carpometacarpalledsluxation, CMC-frakturluxation
Andra stavningar
Karpometakarpalledsluxation, CMC-ledluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Carpometacarpal dislocation

BAKGRUND

Definition

Luxation i carpometacarpalleden.

Epidemiologi

Sällsynt tillstånd.1

Skademekanism

Orsakas av ett kraftigt våld mot handen.1

Patoanatomi

  • En frakturluxation är vanligare än en egentlig luxation.1
  • Ofta multipla luxationer.1
  • Kan vara dorsal eller volar dislokation.1

BAKGRUND

Operativ Behandling

Indikation: De flesta luxationer.1
Metod: Sluten reposition och perkutan stiftning.1
  • Öppen reposition med stiftning är indicerat om sluten reposition misslyckas.1
Postoperativ behandling: Gipsbehandling i 4 veckor.1
Uppföljning: Avgipsning, stiftextraktion och klinisk kontroll efter 4 veckor.1

Kirurgisk Teknik

Sluten reposition och stiftning: Applicera traktion och tryck sedan metacarpalbenet på plats. Traktionen och trycket måste bibehållas under det att stiftet sätts, annars finns risk att metacarpalbenet fjädrar tillbaka till luxerat läge.1

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.