Collum Radii-fraktur (Barn)

Synonymer
Strålbenshalsfraktur
Andra stavningar
Kollum radii-fraktur
Latin/Grekiska
Fractura colli radii
Engelska
Radial neck fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur genom collum radii.

Epidemiologi

Associerade frakturer föreligger i 60 % av fallen, vanligen genom ulnara epikondylen, olecranon eller proximala ulna.3,4

Relevant Anatomi

 • Radius proximala ledyta står normalt i cirka 80° vinkel till radius längdaxel, vilket gör att radius lutar lätt i valgus. Caput radii och en liten del av collum radii ligger intraartikulärt. Rotationscentrum ligger exakt i centrum av collum radii.3
 • Blodförsörjningen av caput sker via käri i periostet längs collum.3

Skademekanism

Frakturer genom collum radii kan uppkomma på följande 3 sätt:3,4
 • Valgiserande våld vid fall mot supinerad extenderad underarm (alternativ skada till lateral humeruskondylfraktur).
 • Våld mot caput och/eller collum i samband med en armbågsluxation.
 • I kombination med andra frakturer som vid en variant av Monteggiafraktur.

Patoanatomi

 • Frakturerna är av Salter-Harris typ 1 eller 2.3
 • Det proximala fragmentet dislocerar i olika riktningar, d.v.s. framåt i samband med luxation och bakåt i samband med reposition av luxerad armbåge.3

KLINISKA MANIFESTATIONER

Översikt

Anamnes, symtom och klinisk undersökning liknar de som uppträder vid andra armbågsfrakturer.4 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Slätröntgen påvisar fraktur. Det kan vara svårt att ställa diagnos då caput radii börjar kalcifieras först vid 5 års ålder.4

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
collum radii och armbågesluxation
Collum radii-fraktur (subcapitulär fraktur) med halv benbred radiell volar dislokation och vinkelfelställning. Dorsal armbågsluxation.
collum radii och armbågesluxation

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge. Då remodelleringförmågan i proximala radius kan stora felställningar accepteras.4
Metod: Hög gipsskena med armbågsled i 90° flexion och ordentlig bredd av gips på underarm under 3 veckor.2
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll efter 1 vecka.
 • Avgipsning och röntgen2 utan gips efter 3 veckor.
 • Remiss till arbetsterapeut för klinisk kontroll 2 veckor efter avgipsning.
 • Ett normalt rörelseomfång ska föreligga 6 veckor efter avslutad gipsbehandling.
 • Barnet bör undvika risker 3 veckor efter avgipsning.

Acceptabla Frakturlägen
Allmänt
 • Upp till 30° vinkelfelställning hos barn < 8 år
 • Upp till 20° vinkelfelställning hos barn < 12 år
 • Upp till 10° vinkelfelställning hos barn > 12 år
Barnkompendium från ALB1
 • En avsevärd vinkelfelställning (upp till 30° eller t.o.m. mera hos små barn) kan accepteras – p.g.a. god ombyggnadsprocess
 • Små ad latus-förskjutningar (2-3 mm) kan accepteras
Vårdprogram från ALB2< 20° vinkelfelställning samt < 2 mm ad latus accepteras
Ortopedi (Karlsson/Karlsson/Roos)4
 • Upp till 30° hos barn under 10 år accepteras.
 • Upp till 15° hos barn äldre än 10 år accepteras .

Operativ Behandling

Sluten reposition och stiftning
Indikation: Fraktur som inte är tillfredsställande reponerad och stabil efter enbart sluten reposition.2-4
Metod: Sluten reposition, där caput radii vanligen kan reponeras genom manipulation. Vid instabilitet fixeras caput radii med 2 perkutant isatta stift.2-4 Stiften sätts lateralt, proximalt i caput radii för att passera frakturspalten och sedan fästa i corticalt ben i radiusskaftet. Man bör undvika transartikulära stift, då dessa riskerar att gå av. Stiften får sticka ut perkutant.3
Postoperativ behandling: Armbågen fixeras därefter med dorsal gipsskena i 90° flexion under 3-4 veckor. Därefter avgipsning och stiftdragning på mottagningen.2,4

Öppen reposition och stiftning
Indikation: Icke-acceptabelt frakturläge med misslyckad sluten reposition.2-4
Metod: Öppen reposition, där caput radii vanligen kan reponeras genom manipulation. Vid instabilitet fixeras caput radii med 2 perkutant isatta stift.
Postoperativ behandling: Armbågen fixeras därefter med dorsal gipsskena i 90° flexion under 3-4 veckor. Därefter avgipsning och stiftdragning på mottagningen.2,4 Subkutant liggande stift tas 2-3 veckor senare.3

Operationsmetod

Öppen reposition: Blodtomt fält. Lägg med pronerad underarm ett Kochersnitt och reponera caput radii. Fixera vid behov med två stift. Stiften lämnas utanför huden eller lämnas böjda subkutant.3 

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Allmänt: Komplikationer är sällsynta.3,4
Tillväxtrubbning av radius: Kan uppstå p.g.a. en för tidig slutning av fysen, en pseudoartros eller en avaskulär nekros av caput radii. Tillväxtrubbningen kan leda till cubitus valgus och eventuellt en sen ulnarispares.3

Prognos

Prognosen är generellt sett god då remodelleringförmågan i proximala radius är god.4 Sämst prognos ses om flera frakturer och/eller en kraftig dislokation föreligger.3 Vid defekt läkning med kvarvarande smärta och/eller inskränkt pronation och supination kan caput radii exstirperas. Detta görs först mot slutet av tillväxten, eller när patienten är färdigvuxen.3,4

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan