Collum Radii-fraktur

Synonymer
Radiushalsfraktur
Andra stavningar
Kollum radii-fraktur
Latin/Grekiska
Fractura colli radii
Engelska
Radial neck fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av collum radii.

Epidemiologi

  • Förekommer oftast hos barn. Väldigt ovanlig hos vuxna.
  • Lika vanligt hos män som hos kvinnor.

Skademekanism

Frakture uppkommer vanligen efter ett fall mot utsträckt arm med abduktionsvåld mot extenderad armbåge (i supination). Kraften vid traumat förlängs längs underarmen till armbågsleden.2

Patoanatomi

Kraftigt varierande dislokationsgrad.

Klassifikation

Mason-klassifikation
Delar in collum radii-frakturer i 3 typer.

Mason-klassifikation
Typ 1Odislocerade frakturer.Klicka för större bild:
Mason-klassifikation (collum radii)
Typ 2Dislocerade frakturer. Kan fixeras.
Typ 3Kraftigt dislocerade frakturer. Kan inte fixeras.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta, rörelseinskränkning, rörelsesmärtor, svullnad.

Tecken

Inspektion: Lokal svullnad.
Palpation: Lokal ömhet.
Rörelseomfång: Smärta och inskränkning.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar frakturen. Leta också efter andra associerade frakturer. 

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Mason typ 1-fraktur (mindre än 10° vinkling och utan ad latus-dislokation).
Metod:
  • Stabila frakturer kan mobiliseras direkt slynga med tidigt aktiva rörelser.2
  • Vid hematom, kan aspiration från leden utföras. Därefter elastisk bandagering och sedan slynga med tidigt aktiva rörelser.
  • Vid misstanke om instabilitet och vid uttalad smärta rekommenderas immobilisering i gips under 2-3 veckor.2

Operativ Behandling

Indikation: Collum radii-fraktur med > 10° vinkelfelställning.2
  • Det finns dock inga kriterier för att bestämma vilken grad av dislokation som krävs för Mason typ 2- eller 3-frakturer. Generellt kan man säga att mekaniskt hinder för rotation ska opereras.1
Metod: Öppen reposition och intern fixation med en minifragmentplatta (1,5 mm) eller T-platta (2,0 mm).
Postoperativ behandling: Vid stabil osteosyntes rekommenderas ingen immobilisering i gips alternativt gips under någon vecka. I vissa fall, framför allt vid instabil osteosyntes eller osäkerhet om stabilitet, kan armbågen immobiliseras i gips i 3 veckor.2

Kirurgisk Teknik

Öppen reposition och osteosyntes
  • Snittföring: Lateralt sntt, där lig. anulare delas.
  • Metod: Var noga med att inte skada n. interosseus antebrachii posterior (PIN) som ligger i m. supinator.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Smärta och rörelseinskränkning: Dessa kan behandlas med caput radii-excision eller artroplastik.
Icke-läkning: Oklar incidens men tros vara upp till 5 %. Behandlas med caput radii-excision eller artroplastik.

Prognos

En isolerad collum radii-fraktur har god prognos. En mindre dislocerad fraktur leder som regel till återställd armbågsfunktion. En kraftigt dislocerad fraktur, utan andra samtidiga skador, som har behandlats med resektion leder till funktionellt gott resultat (även om det oftast kvarstår en viss rörelseinskränkning).6

Innehållsförteckning

1. Court-Brown, C., McQueen, M. and Tornetta, P. (2005). Orthopaedic Surgery Essentials Series : Trauma. Philadelphia, PA, USA: Wolters Kluwer.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.