Cykelhjulsskada (Barn)

Synonymer
Cykelekerskada
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Bicycle spoke injury foot injury, spoke-wheel injuries

BAKGRUND

Definition

Skador på foten och fotleden som uppkommer då barnet får in foten/hälen i bakhjulet av en cykel.

Skademekanism

Cykelhjulsskada uppkommer då barnet sittande på en pakethållare får in foten/hälen i bakhjulet.1

Patoanatomi

Ibland uppkommer en lateral fibulafysiolys (ses bäst på en vridbild) med ömhet över fysen. Frakturen är vanligen av mindre betydelse. Det är mjukdelsskadan som är problemet vid detta tillstånd. Avulsionsskadan av mjukdelar hotar hudens viabilitet. Skadan är ofta lokaliserad till hälen med en distalt baserad lambå.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta, svullnad, sår och eventuellt tecken till fraktur.1,2

Tecken

Inspektion: Ofta ses en sårskada som ofta är lokaliserad till hälen med en distalt baserad lambå.1,2
Palpation: Vid lateral fibulafysiolys finns ömhet över fysen.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan påvisa frakturer i foten. En lateral fibulafysiolys ses bäst på en vridbild.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Nekrotisk vävnad: All nekrotisk vävnad bör excideras och sutureras om möjligt. Mindre defekter kan lämnas för att få sekundärläka. Lägg ett lätt kompressionsförband och applicera en gipsskena i spetsfotställning för att avlasta suturerna.1,2 Ge profylaktisk antibiotika och ordinera ett strikt högläge, då svullnad kan äventyra hudens viabilitet ytterligare.1,2
Stora huddefekter: Dessa täcks med hudtransplantat, vilket görs i samråd med plastikkirurg om sådan finns att tillgå.1,2
Subkutant hematom: Ett stort subkutant hematom på fotryggen evakueras via en hudincision, då dessa kan genom tryckökningen äventyra hudens cirkulation, med risk för hudnekroser.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Hudnekroser.2

Prognos

Skadan läker på sikt utan restsymtom.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.