Deltoideusfibros (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Fibrotic deltoid problems, deltoid fibrosis

BAKGRUND

Definition

Tillstånd med intramuskulära fibrösa band i deltoideusmuskelsubstansen.2

Epidemiologi

 • Ovanligt tillstånd.2
 • Vanligare i Asien. Kan bero på ökad användning av intramuskulära injektioner som behandling för infektioner och feber.2
 • Kan drabba människor i alla åldrar, men ses främst hos barn.2
 • Liknande kontrakturer har också observerats i quadriceps- och glutealmuskulaturen.2
 • Hos barn kan tillståndet vara relaterat till kongenitala tillstånd eller till intramuskulära injektioner medan tillståndet hos vuxna är relaterat till intramuskulära injektioner och dess frekventa användning.2

Etiologi

Den exakta orsaken är okänd. Riskfaktorer kan vara:2
 • Intramuskulära injektioner: T.ex. antibiotika och antipyretika.
  • Patienter som utvecklar kontraktur efter intramuskulär injektion har sannolikt en medfödd genetisk predisposition för utveckling av fibros.2
 • Trauma: Fysisk trauma och förlossningskomplikation.
 • Kongenitala tillstånd. 

Patofysiologi

Korta fibrotiska band ersätter deltoideusmuskeln och orsakar abduktionskontraktur.1

Patoanatomi

 • Drabbar vanligen en extremitet och i ovanliga fall även båda.2
 • Kontrakturer kan ses både i övre extremiteten och nedre extremiteten.2
 • De flesta kontrakturer drabbar alla muskelfibrer i partiet.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Svårighet att lyfta armen.

Tecken

Inspektion: Elevation och scapulavingning vid adduktion av armen.1
 • Armen är abducerad vid påverkan av mellersta tredjedelen (pars intermedia) av deltoideus.2
 • Armen är flekterad och abducerad vid påverkan på främre tredjedelen (pars anterior) av deltoideus.2
 • Armen är extenderad och abducerad vid påverkan på bakre tredjedelen (pars posterior).2
 • Subluxation av axeln kan uppstå allt eftersom armen extenderas eller flekteras.2
Rörelse: Elevation och scapulavingning vid adduktion av armen.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Utförs för att utesluta glenohumeral och scapulothorakal patologi.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

För att behandlas tillståndet krävs ofta kirurgisk resektion av de fibrotiska banden.1

Icke-operativ Behandlling

Indikation: Provas initialt.2
Metod: Aktiv expektans, streching, NSAID och fysioterapi.2
Utfall: Inget av dessa behandlingar har visat sig vara effektiva.2

Operativ Behandlling

Indikation: Ofta krävs resektion för att bli av med symtomatiska kontrakturer.1,2 Indikationerna för operation är:2
 • Kontraktur ≥ 25°.
 • Patienten är ≥ 5 år.
 • Progression av kontrakturen.
 • Smärta och obehag.
Metod:
 • Ett enstaka fibrotiskt band kan behandlas med proximal eller distal incision och resektion.2
 • Vid fibros av mer än en del av deltoideus som krävs oftast ett distalt snitt.2

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Emedicine.medscape.com. (2019). Deltoid Fibrosis: Background, Anatomy, Pathophysiology. [Hämtat 190601]