Dermatofibrosarcoma Protuberans

Synonymer
DFSP
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Dermatofibrosarcoma protuberans
Engelska
Dermatofibrosarcoma protuberans

BAKGRUND

Definition

Nodulär kutan tumör, ett sorts låggradigt sarkom, som sällan metastaserar.2,3

Epidemiologi

 • Ovanlig tumör.1
 • Ses oftast hos yngre eller medelålders individer.1,2

Patoanatomi

 • Lesionen kan uppstå var som helst på kroppen men uppträder oftast på bålen (> 50 %)3 eller övre extremiteten.1
 • 10–15% av dessa tumörer innehåller områden med fibrosarkom och dessa tenderar att uppvisa ett mer aggressivt beteende.3
 • Lesionen börjar som en nodulär kutan massa och tillväxten är vanligtvis långsam och beständig.3
  • Ses som en långsamt växande förhårdnad i huden och övre delen av subcutis.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Långsamt växande och smärtfri förhårdnad i huden.1

Tecken

Palpation: Smärtfri förhårdnad i huden eller subkutant.3

UTREDNING OCH DIAGNOS

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd
 • T1-viktad sekvens: Låg signal.
 • T2-viktad sekvens: Hög signal, ofta lika hög eller högre än angränsande subkutant fett.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Patienter med denna tumör bör omhändertas vid sarkomcentrum.1 Behandlas främst med operation.1,2

Icke-operativ Behandling

Kemoterapi: Tumören är känslig för imatinib.3

Operativ Behandling

Excision:
 • Indikation: Bästa formen av behandling.1,2
 • Metod: Operationen utförs med god marginal (p.g.a. lokalrecidiv) mot tumören och kan kräva hudtransplantation.1,2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Recidiv: Hög risk för lokalrecidiv.1-3 

Prognos

Förändringen har en benägenhet att lokalrecidivera (50 % recidiv efter en enkel excision).3 Risken för lokalrecidiv är stor p.g.a. tumörens infiltrativa växtsätt.1
 • Vid upprepade recidiv finns risk för malignisering.1,2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.