Devierad Tå

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Deviated toe

BAKGRUND

Definition

En tå som lägger sig över intilliggande tå.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Clavusbildningar uppstår ofta.

Tecken

Inspektion: Clavusbildningar.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Slätröntgen görs preoperativt. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

En devierad tå kan vara svår att korrigera. 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Vanligen inte indicerad vid symtom.

Operativ Behandling

Indikation: Symtomatiskt tillstånd.
Metod: Mjukdelslösning provas initialt. Akinosteotomi ger dock ofta bättre resultat.1

Operationsmetod

Mjukdelslösning: Först kan man försöka med mjukdelslösning medialt alternativt lateralt genom delning av kollateralligament respektive uppstramning kontralateralt samt fixation med K-tråd i reponerat läge. Inte sällan visar det sig dock att intrinsic-krafterna är alltför starka för att tån bestående ska lägga sig till rätta.1
Akinosteotomi (Akinette): Om man accepterar att tån ligger subluxerad i MTP-leden men ändå pekar rakt fram kan man ra en Akinosteotomi proximalt på grundfalangen (Akinette). Med en kilosteotomi kan tån svängas upp till rakt läge. En lateral kilosteotorni på grundfalangen korrigerar en medialt devierad tå. Eftersom osteotomin görs på metafysen/diafysen är benet mycket smalt och osteotomin kräver ett mycket smalt sågblad. Trots detta får man vara försiktig om man vill behålla corticalis intakt vid spetsen av kilen. Det ger en betydligt stabilare osteotomi. Basen på kilen blir inte mer än 2-3 mm. Tån fixeras därefter med längsgående Ktd eller liten märla i 6 veckor med belastning. Det kan vara omöjligt att tån på plats på annat tt.1

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. 1a upplagan Stockholm: Liber.