Diffus Idiopatisk Spinal Hyperostos

Synonymer
DISH, ankyloserande hyperostos, Forestier-sjukdom, Forestier-tillstånd
Andra stavningar
Forestiers sjukdom
Latin/Grekiska
Morbus Forestier, hyperostosis ancylopoetica, hyperostosis sceletalis diffusa idiopathica, hyperostosis sceletalis idiopathica diffusa
Engelska
Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH), Forestier disease, ankylosing hyperostosis

BAKGRUND

Definition

Förbenande ryggradssjukdom som kännetecknas av osteofyter (benutskott) mellan ryggkotorna och förbening av ledband och senfästen.

Etiologi

Tillståndet har okänd genes.1

Patoanatomi

De främre och laterala ligamenten i kotpelaren förbenas, vilket leder till att ryggraden stelnar vid ökande ålder.1 Till skillnad från ankyloserande spondylit förbenas dock inte diskar och facettleder.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Dessa individer lever ett normalt liv men har en generellt och gradvis tilltagande stelhet i ryggraden. Benpålagringar framför halsryggens kotkroppar kan i enstaka fall ge upphov till sväljsvårigheter. Dessa patienter söker ofta vård p.g.a. ryggsmärta efter lindrigt trauma.1

Tecken

Rörelse: Uppenbart stel rygg.1
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Radiologisk undersökning bekräftar diagnosen. Tillståndet diagnostiseras oftast hos patienter först efter att det har fyllt 70 år, eftersom förbeningen går långsamt.1

Prover

Blodprover är normala.1

Slätröntgen

Röntgen visar förändringarna.1 Till skillnad från ankyloserande spondylit är diskarna och facettlederna inte är förbenade.1

Datortomografi (DT)

DT bekräftar diagnosen.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT bekräftar också diagnosen.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Det finns ingen specifik behandling mot DISH. Vid frakturmisstanke ska patienten handläggas som vid ankyloserande spondylit.1

Icke-operativ Behandling

Den viktigaste behandlingen är icke-operativ, liksom vid ankyloserande spondylit.1

Operativ Behandling

Operation vid fraktur följer i princip samma behandlingsprincip som vid ankyloserande spondylit.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Dessa patienter drabbas lätt av instabila ryggfrakturer, som vid ankyloserande spondylit.1

Prognos

Tillståndet har oftast ett progressivt förlopp. Patienterna kan, trots en stel rygg, leva ett normalt liv. En fraktur som handläggs korrekt ger inga långtidssymtom. Om en fraktur inte stabiliseras kan patienten drabbas av samma komplikationer som vid ankyloserande spondylit.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan