Digitalnervskada, Hand

Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska

BAKGRUND

Definition

Skada av en eller flera digitalnerver.

Skademekanism

Vanlig orsak är vassa, stickande föremål (kniv, glas, eller såg) samt skottskador. Glas kan ge mycket djupa och omfattande skador. Digitalnervskador kan förekomma isolerade eller tillsammans med flexorseneavskärningar.1

Patoanatomi

Lillfingrets ulnara digitalnerv samt pekfingrets radiala och tummens ulnara digitalnerver är särskilt viktiga. Fullgod sensibilitet inom motsvarande hudytor är en förutsättning för ett fungerande pincett- och nyckelgrepp.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever känselbortfall och/eller motoriska bortfall distalt om den underliggande skadan.1,2

Tecken

Inspektion
  • Vid skador orsakade av glas kan såret i huden se beskedligt ut, men nervskadan kan sitta långt ifrån såröppningen.2
Distalstatus:
  • Bortfall av sudomotoriken (svettfunktionen): Detta är ett känsligt test på en nervskada, där huden distalt om skadan blir torr. Funktionen testas genom att dra en penna över fingerblomman. Vid nervskada glider pennan av fingret, då det inte finns något svett över fingerblomman. Testet blir positivt inom några timmar efter en nervskada.2
  • Smärtkänsel och beröringskänsel: Testas genom att knipa i huden med en pincett.2 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

Ultraljud (UL)

Kan vara indicerat för att leta efter t.ex. främmande kroppar, så som glas.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på vilken nivån skadan är lokaliserad.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Digitalnervskada distalt om DIP-leden.1 Detta då digitalnerven delar sig, precis distalt om DIP-leden, i de grenar som sedan försörjer fingerblomman. Dessa nervgrenar är mycket små och inte tillgängliga för suturer men avskärningar proximalt om delningen ska sutureras.1
Metod: Huden sutureras på sedvanligt sätt.

Operativ Behandling

Indikation: Digitalnervskada proximalt om DIP-leden.1
Metod: Digitalnervskadan bör exploreras och nervändarna sutureras med 2-3 suturer av finast tillgängliga suturmaterial, vanligen 9-0 eller 10-0, i epineuriet. Ibland kan det vara svårt att lokalisera nervändarna, som kan ha retraherat sig några millimeter, och man kan då förlänga snittet, antingen sicksackformat eller i fingrets mediolaterallinje.1
Postoperativ behandling: Handen bör immobiliseras i funktionsställning under 2-3 veckor. Alternativt kan fingret mobiliseras redan efter ett par dagar men det är då viktigt att, med hjälp av en ortos, förhindra full sträckning.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Känselbortfall eller känselrubbningar.

Prognos

Nervsutur och rekonstruktiva ingrepp ger bättre resultat hos barn än hos vuxna. Reparation av motoriska nerver kan ge mycket goda resultat, medan reparation av sensoriska nerver i regel endast medför uppkomst av skyddskänsel. Full sensibilitet kan dock uppnås hos barn.2

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.