Diskbråck, Halsrygg

Synonymer
Halsryggsdiskbråck, cervikalt diskbråck
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Cervical disc herniation

BAKGRUND

Definition

Ett tillstånd där en del av nucleus pulposus (diskens mjuka kärna), trängt ut genom en sprickbildning i annulus fibrosus och trycker på förbipasserande nerver i ryggmärgskanalen.

Epidemiologi

Diskbråck förekommer oftast hos individer över 40 år.1

Etiologi

Tillståndet uppstår som en följd av degenerativa förändringar eller trauma.1

Patoanatomi

Lokalisation är vanligen diskarna mellan C4-C7.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever akut uppkommen svår nacksmärta med utstrålning till scapula, axel, arm och hand. Eventuellt har patienten motoriska och/eller sensoriska bortfallssymtom som tecken på nervrotspåverkan. Nervpåverkan av nervrötterna från C4 eller C5 kan simulera axelsmärta. Patienten har ofta svårt att hitta ett smärtfritt läge för armen. Ibland minskar smärtan om underarmen läggs ovanpå huvudet.1
  • Halsryggsdiskbråck och cervikal spinal stenos förekommer oftast samtidigt, ger likartade symtom och kräver likartad behandling.1

Tecken

Allmänt: Klinisk undersökning bör innefatta kontroll av rörelseomfång i nacke och axlar, neurologiskt status i övre och nedre extremiteterna, provokationstester av halsryggen samt tester på om myelopati föreligger.1
Neurologisk undersökning:  Vid cervikalt diskbråck uppstår ofta förvärrad smärta om man extenderar i nacken (böjer huvudet bakåt) och vid vissa rörelser av armarna. Ofta föreligger reflexbortfall, känselnedsättning och/eller motoriska bortfall i övre extremiteten.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Ger vanligen inte mycket information vid detta tillstånd.

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT bör utförs vid symtom på nervpåverkan i halsryggen utan myelopati, och om ingen förbättring ses efter 8-12 veckor.1 Subakut/akut MRT bör utföras utfrån symtomens varaktighet och svårighetsgrad.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas initialt icke-operativt med smärtstillande läkemedel och fysioterapi. Vid utebliven förbättring och/eller myelopati rekommenderas operation.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Diskbråck i halsryggen med armsmärta, men utan myelopati.1
Metod: Behandlingen inleds med analgetika (paracetamol) och/eller inflammationshämmande medel (NSAID). Vid svår nervrotssmärta kan pregabalin/gabapentin prövas och ibland krävs i akutskedet opiatbehandling. Remiss till fysioterapeut för rörelseträning.1 
  • Operation är inte aktuell de första 3 månaderna, då de flesta patienter blir bra på icke-operativ behandling. Om patienten inte blir smärtstillad måste utredning och eventuell operation tidigareläggas.1

Operativ Behandling

Indikation:
  • Myelopati (bör då ske semiakut).1
  • Svårkuperad smärta.1
  • Utebliven effekt av icke-operativ behandling efter 3 månader.1
Mål: Operation utförs vanligen för att för att minska armsmärtan, men i regel minskar även nacksmärtan.1 Vid myelopati är målet med operation främst att förhindra försämring.1
Metod: Exstirpation av diskbråcket och disken, följt av en fusion (steloperation) med hjälp av en benplugg från crista iliaca eller ett implantat. Eventuellt fixeras implantatet med en platta med skruvar till intilliggande kotkroppar eller i modernare implantat direkt med skruvar i närliggande kotkroppar. Ett alternativ är diskproteser. Dock har detta ingrepp inte uppvisat bättre resultat än steloperation, däremot fler komplikationer.1 

PROGNOS

Prognos

Patienter med nervsmärta förbättras i 80 % av fallen spontant inom 3 månader.1 Motoriska och sensoriska bortfall i armen efter operation kan kvarstå.1 Hos yngre patienter kan symtomen av myelopati förbättras i upp till 2 år efter ingreppet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan