Diskoid Menisk (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Meniscus disciformis
Engelska
Discoid meniscus, popping knee syndrome

BAKGRUND

Definition

Onormal utveckling av en menisk som leder till en diskformad (och hypertropfisk) menisk i stället för en månskärformad menisk.1,2
 • Tillståndet kan vara kongenitalt.1

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
discoidmenisk
Diskoid menisk.
discoidmenisk

Epidemiologi

 • Incidensen av lateral diskoid menisk uppskattas vara 1-3 %.1,5
  • Medial diskoid menisk är utomordentligt sällsynt.1,5
 • Högre incidens ses i den asiatiska populationen.1
 • Tillståndet är bilateralt i 10-25 % av fallen.1,4,5

Patoanatomi

Istället för sin normala skärform har menisken antagit en mer rund (diskoid) form.5

Klassifikation

Watanabe-klassifikation
Enligt klassifikationen kan tre typer identifieras:1,4,5
 • Typ 1: Inkomplett. Stabil. Förtjockad menisk som täcker en varierande del av tibias ledyta. Fixerad till tibia såväl anteriort som posteriort.
 • Typ 2: Komplett. Stabil. Förtjockad menisk som täcker en varierande del av tibias ledyta. Fixerad till tibia såväl anteriort som posteriort.
 • Typ 3 (Wrisberg-typ): Instabil. Saknar posteriora meniskotbiala fixationen till tibia (ligamentum coronarium), vilket gör den mycket mobil. Bara Wrisberg-ligament (lig. meniscofemorale posterius) binder till bakre hornet av laterala menisken.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Symtom uppkommer i regel först i 6-7 års ålder och vissa fall i tonåren och då med smärta, klickljud och ibland mekanisk låsning.4,5
 • I en del fall har barnet obehagskänsla, svullnad, instabilitetskänsla, låsningar och värk lateralt.1

Tecken

Inspektion: Kapselsvullnad, lätt exsudat och muskelhypotrofi (quadricepsatrofi) kan ibland ses.1,5
Palpation: Lokaliserad ömhet.1,5
Rörelse/rörelseomfång: Extensionsdefekt, fjädrande motstånd, och rotationssmärta förekommer i regel i 6-7 års ålder. Observera att knäppning baktill lateralt även kan uppstå av en hypermobil popliteussena.1,5
 • De mekaniska symtomen är mest uttalade i extension.4
 • Vid cirka 20° flexion i samband med extension uppstår en hörbar och kännbar lateral, dov knäppning, framför allt vid typ 3 (Wrisberg).1,5

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal- och lateralbild av knäet.4
Fynd:
 • Kan påvisa ett större avstånd mellan laterala femur- och tibiakondylerna än normalt (upp till 11 mm).1,4 
 • Ibland ses även en lätt dysplasi av laterala femur- och tibiakondylerna.1,5
 • Hypoplastisk lateral eminentiatagg kan ofta ses.4

Magnetresonanstomografi (MRT)

Indikation: Misstänkt symtomatisk meniskpatologi.4
Fynd: MRT verifierar diagnosen.1
 • På 3 eller flera sagittalbilder (5 mm) kan man se meniskvävnad (flug-tecknet/bow-tie sign).4
 • Sagittalbilden visar en onormalt tjock och platt menisk.4
 • Koronalbilden visar tjock och platt meniskvävnad som sträcker sig över hela laterala kompartment.4

Artroskopi

Artroskopi verifierar diagnosen.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på typ, besvär och aktivitetsnivå hos barnet.1 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Asymptomatisk diskoid menisk utan ruptur.4
 • Icke-operativ behandling är framför allt indicerat hos det unga barnet.1,5
Metod: Observation och symptomatisk behandling.1,4

Operativ Behandling

Partiell meniskektomi
Indikation: Symtomgivande typ 1- och typ 2-menisker.1
 • Smärta och mekaniska symtom.4
 • Meniskruptur eller meniskavlossning.4
Metod: Artroskopiskt försöker man erhålla ett anatomiskt utseende av menisken genom att recessera så mycket av menisken att den antar en nästintill normal form.1,4 Man försöker att i möjligaste mån bevara menisken.1 Meniskens perifera del bevaras.5

Meniskreparation
Indikation: Typ 3-menisk (Wrisberg-typ).1,4
Metod: Artroskopi med förankring av menisken till ledkapseln provas.1,5 Meniskektomi kan bli aktuell.1,5

PROGNOS

Prognos

En komplett meniskektomi p.g.a. diskoid menisk har vid långtidsuppföljningen visat att det funktionella resultatet har varit bra men att degenerativa förändringar (artros) ses på röntgen.1,5

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Discoid Meniscus. [Hämtat 190725].
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan